Zo septembrového verejného stretnutia primátora s obyvateľmi Návojoviec

V najmenšej a najvzdialenejšej mestskej časti Partizánskeho začal primátor mesta Jozef Božik v stredu 18. septembra 2013 druhé tohtoročné kolo verejných stretnutí s občanmi.  Príležitosť osobne diskutovať s vedením mesta o problémoch v Návojovciach využila zhruba desiatka miestnych. 

Po krátkej úvodnej rekapitulácii nedávnych aktivít a podujatí, ako i aktuálne prebiehajúcich i plánovaných investičných akcií mesta, informoval primátor Návojovčanov o oddialení výstavby záchytného poldra, ktorý je prvou etapou rekonštrukcie odvodňovacieho systému v Návojovciach. Začať sa mala ešte v tomto  roku, kvôli nedoriešeným prevodom pozemkov pod plánovaných poldrom do vlastníctva mesta je však tento zámer reálny až na budúcu jar. Vybudovanie  poldra, ako priority v Návojovciach, ktorý by mohol uchrániť od povodní 50 až 70 domov pod cintorínom, bude pre mesto predstavovať investíciu vo výške viac ako 70-tisíc €. Ako uviedol primátor, ide o skutočne nemalú sumu, a preto bude môcť mesto v najbližšom období realizovať v Návojovciach už len menej finančne  náročné investície.

V mestskej časti Návojovce bolo v prvom polroku použitých len na bežnú údržbu v oblasti dopravy a životného prostredia cez 5-tisíc €. Do konca tohto roka by sa Návojovčania ešte mali dočkať novej autobusovej zastávky v hodnote 3-tisíc €, požadované oplotenie detského ihriska je zatiaľ rozpočtované na zhruba 7-tisíc €. V prípade lepšieho počasia budú ešte počas jesene obnovené nátery zábradlia na miestnych mostíkoch a vypílená slivku pod záhradkami, ktoré požadovali občania na predchádzajúcom stretnutí. Vedenie radnice sa okrem iného snažilo riešiť i problémy obyvateľov časti Zádvorie s vysokou spodnou vodou a ziniciovalo spoločné rokovanie zainteresovaných  strán, výsledkom ktorého bol prísľub prečistenia niekoľkých spojovacích šácht pod súkromnými pozemkami smerom na Skačany. Postupne sa plnili i úlohy z májového výjazdové dňa primátora v Návojovciach, medzi ktorými bolo vybudovanie chodníka ku tribúne, oprava bočných schodov či komína na kultúrnom dome. 

Za všetky splnené požiadavky občanov, ochotu hľadať spoločné riešenia a tiež urgentné riešenie havárie čerpadla do studne na futbalovom ihrisku, poďakovala vedeniu mesta predsedníčka VMČ Návojovce Iveta Matejovová. Aj v mene svojich spoluobčanov zároveň predostrela primátorovi niekoľko nových požiadaviek, napr. na vodné čerpadlo do studne pri kultúrnom dome, ktoré by umožnilo zavlažovanie zelene v jeho okolí, kúpu nových stoličiek do zrekonštruovaného kultúrneho domu, výmenu lavičiek pri kostole či opätovné prečistenie odvodňovacích kanálov pri ich vyústení do rieky Belanky. Niekoľko požiadaviek a postrehov zaznelo aj z úst prítomných Návojovčanov. Vo väčšine sa týkali potreby rekonštrukcie futbalových šatní a spŕch, ale i možnosti vybudovania druhého prechodu pre chodcov cez hlavnú cestu.

Môže sa Vám ešte páčiť...