Zo septembrového verejného stretnutia primátora s obyvateľmi Návojoviec

Seriál verejných stretnutí primátora mesta Jozefa Božika s občanmi, ktoré hodnotia stav a celkové fungovanie mesta a  jednotlivých mestských častí Partizánskeho, sa po letnej pauze opäť rozbehol v pondelok 11. septembra 2012 v Návojovciach.

 

V mestskej časti, ktorá je od Partizánskeho najďalej, sa jej obyvatelia trápia s rôznymi problémami. Najviac sťažností sa v uplynulom období týkalo dokončenia čistenia kanálu na Potočnej ulici, ktoré sa práve v týchto dňoch rieši, Po vybagrovaní dna sa upravuje jedna strana hrádze a vyčistený bol aj posledný priepust. Táto mestská časť je ohrozovaná vodou v čase jarného topenia snehu a prívalových dažďov, a preto bol spracovaný projekt protipovodňových opatrení, ktorého financovanie ešte stále nie je doriešené. Problém, ktorý vznikol s kosením futbalového ihriska, vyriešil nákup novej kosačky. Ďalšiu diskusiu v minulosti rozprúdila otázka vypílenia topoľov na ihrisku. Spoločným prehodnotením však kompetentní dospeli k záveru, že topole sa zatiaľ ponechajú, pretože zabraňujú vetru a hluku. Čiastočnú rekonštrukciu podstúpila medzičasom aj budova kultúrneho domu, na ktorom prebehla výmena niektorých okien. Naplánovaná je však aj jeho komplexnejšia rekonštrukcia.

 

Diskusia plná nových podnetov

 

Na stretnutí zazneli aj požiadavky niektorých občanov, ktorí iniciatívne vyjadrili záujem riešiť problémy v okolí svojich bydlísk. S primátorom a ostatnými pracovníkmi prebrali problematiku odpadu, ktorý nedisciplinovaní občania vynášajú na voľné priestranstvo. Na margo nedávneho zberu zeleného odpadu zo záhrad, ktorý prebiehal v celom meste, si však  Návojovčania vypočuli z od prednostky mestského úradu Dáši Jakubíkovej pochvalu. Ako zdôraznila, pri zbere prejavili veľkú disciplínu a nepomiešali kompostovateľný odpad s komunálnym, ako tomu bolo v iných mestských častiach. V diskusií sa občania sťažovali na nedostatočné hliadkovanie MsP v tejto mestskej časti. Avšak to, čo Návojovčanom nedá spávať, je dlhodobý problém súvisiaci s neďalekým sadom. Tunajšie nočné postrekovanie robí neprimeraný hluk a narúša nočný pokoj. Diskusia otvorila priestor aj rôznym žiadostiam, ktoré súvisia s osobitými záujmami občanov. Ide napr. o osadenie lavičky v detskom ihrisku či úprava peších chodníkov v zimnom období. Sťažnosti sa dotkli aj záhradkárskej oblasti, ktorú jej užívatelia navštevujú cez súkromný majetok jedného z prítomných Návojovčanov. Všetky diskutované záležitosti sa dostali na zoznam úloh pracovníkov MsÚ a budú sa riešiť v priebehu nasledujúceho obdobia.

(ma)

Môže sa Vám ešte páčiť...