Zo septembrového verejného stretnutia primátora s obyvateľmi Malých Bielic

Počas marcovej verejnej diskusie s obyvateľmi Malých Bielic prisľúbil primátor mesta Jozef Božik skorú výstavbu chodníka na Kúpeľnej ulici. Sľub sa podarilo splniť a Malobieličanci už niekoľko týždňov prechádzajú po frekventovanej ulici omnoho bezpečnejšie. Za nový kvalitný chodník  ďakovali miestni vedeniu mesta aj v pondelok 23. septembra 2013 na spoločnom jesennom stretnutí.     

Od začiatku roka bolo v Malých Bieliciach prefinancovaných a preinvestovaných viac ako 100-tisíc €. Najväčší objem finančných prostriedkov, takmer 82-tisíc €, išlo práve na výstavbu  558-metrov dlhého chodníka s odvodnením, od štátnej cesty 1/64 až po parkovisko pri kúpeľoch. „Chodník je našou najväčšou investíciou v mestskej časti za celé volebné obdobie. Jeho vybudovanie bolo pre nás prioritou a som rád, že sa nám ju podarilo zrealizovať,“ uviedol primátor. V polročnom sumáre je zahrnutá i výmena troch autobusových zastávok v hodnote 9-tisíc €, ktorá je naplánovaná ešte počas jesene. Zvyšné finančné prostriedky pohltila bežná údržba v oblasti životného prostredia a dopravy, vrátane požadovaných opráv a doplnenia stanice verejného rozhlasu ako i opílenia niektorých stromov a kríkov.

Na predchádzajúcom stretnutí, rovnako ako i teraz,  adresovali obyvatelia Malých Bielic vedeniu mesta väčšinou otázky a postrehy, ktoré im boli vzápätí zodpovedané alebo vysvetlené. Zo skupiny opätovne predložených požiadaviek sa časť týkala opravy a dôslednejšieho čistenia štátnej cesty I/64, ktoré však mesto nedokáže ovplyvniť, nakoľko vlastníkom cesty je štát. Ďalšia opakovaná požiadavka súvisela s vybudovaním chodníka popri hlavnej ceste v časti Domovina. Ako  reagoval primátor, mesto si uvedomuje potrebu tohto chodníka, jeho vybudovanie však vidí reálne až za niekoľko rokov a aj to len s podporou súkromných investorov. Omnoho reálnejšie je však požadovaná  úprava prístupovej cesty k ihrisku, resp. vybudovanie parkoviska pri kaplnke, ktoré sú rozpočtované na zhruba 10-tisíc €. Realitou sa však opäť stane až v prípade dostatku finančných prostriedkov, chodník však zatiaľ mesto upraví aspoň obrubníkmi. Malobieličanci v diskusii okrem iného upozornili na problémy s vysokou spodnou vodou a potrebu riešenia odtoku vody v časti Domovina.

Môže sa Vám ešte páčiť...