Zo septembrového mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili, v utorok 25. septembra 2012 na svojom mimoriadnom zasadnutí, organizovanie verejného zhromaždenia a pochodu občanov za prehĺbenie ochrany práv slušných ľudí v Partizánskom, ktoré sa v Partizánskom uskutoční  poslednú septembrovú sobotu na podnet občianskej iniciatívy Daj stop asociálom v tvojom meste!

 

Dôvodom na zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva bola aktuálna bezpečnostná situácia v meste a tiež pripravovaný pochod za práva slušných ľudí. Ako povedal primátor Jozef Božik, mesto od začiatku volebného obdobia prijalo viaceré, viac aj menej účinné opatrenia zamerané na eliminovanie prejavov negatívneho správania sa asociálov a neprispôsobivej časti obyvateľstva. „V kontexte udalostí za posledný mesiac, kedy opäť došlo k viacerým prípadom vyčíňania asociálov v našom meste, sme sa rozhodli spustiť petíciu za prehĺbenie práv slušných ľudí. V duchu podpory tejto myšlienky bude organizovaný aj sobotňajší pokojný pochod, ktorý má byť signálom pre najvyššie zložky štátnej správy v smere sprísnenia zákonných pravidiel voči neprispôsobivej časti obyvateľstva, “ zdôraznil primátor, ktorý poslancov informoval aj o ďalších pripravovaných opatreniach. K nim patrí aj rozhodnutie robiť zvukové záznamy ma mestskom úrade a na správe majetku mesta, ktoré budú slúžiť v prípade potreby ako dôkazový materiál. Ďalším z nich je zakúpenie dvoch vycvičených psov a zaškolenie dvoch psovod z radov príslušníkov mestskej polície.    

V snahe o zvýšenie bezpečnosti občanov, ochrany ich majetku  a zlepšenia kvality života slušných ľudí prijalo mimoriadne zastupiteľstvo aj uznesenie o zvýšenie počtu mestských policajtov o šesť nových príslušníkov. Jednomyseľne schválilo aj vytvorenie pracovnej skupiny, zloženej z poslancov MsZ, zamestnancov MsÚ, zamestnancov mestských organizácií, ÚPSVaR v Partizánskom, OO PZ SR v Partizánskom a Daňového úradu v Partizánskom, ktorá bude koordinovať práce na opatreniach eliminujúcich asociálne správanie v meste.

 

Môže sa Vám ešte páčiť...