Zo septembrového kontrolného dňa primátora na stavbách

Mesto Partizánske zrealizovalo od začiatku roka už viac ako tridsať väčších i menších investičných zámerov a v tejto iniciatíve pokračuje aj ďalej. Dokazujú to viaceré rozpracované projekty, o aktuálnom stave ktorých sa hovorilo v utorok 20. septembra 2016 na kontrolnom dni primátora Jozefa Božika na stavbách.

Základná škola Radovana Kaufmana sa môže od začiatku nového školského roka pochváliť viacerými novotami. Jednou z nich je drevený altánok v areáli školy, ktorý bude slúžiť ako učebňa v prírode. Ide o projekt v rámci komunitného participatívneho rozpočtu mesta, na ktorý získala škola finančný príspevok vo výške 2000 eur. „Vďaka rodičom a priateľom školy, ktorí hlasovali za náš projekt, sme si mohli dovoliť začať stavať učebňu v prírode. V doobedňajších hodinách ju budú využívať žiaci počas vyučovania a v poobedňajších hodinách žiaci školského klubu detí,“ uviedla riaditeľka školy Jana Somogyiová.

Inovuje a modernizuje sa aj v interiéri hlavnej budovy, kde boli urobené nové podlahy v chodbe spájajúcej školu s novým multifunkčným športovým centrom a v zádveriach. Už o niekoľko dní by mala byť dokončená aj kompletná rekonštrukcia umyvárne pri školskej jedálni.

Posledné prázdninové týždne vládol stavebný ruch aj v Základnej škole Rudolfa Jašíka. „Mesto nám zafinancovalo výmenu okien komplet v celom jednom pavilóne, to znamená, že máme nové okná na školskej jedálni, ale i v kuchyni, kanceláriách i pivničných priestoroch. Popri týchto prácach sme sa rozhodli zrenovovať aj priestory školskej jedálne, čo zahŕňalo nové omietky, obklady, vymaľovanie a rekonštrukciu výdajných okienok,“ priblížila riaditeľka školy Dagmar Pučeková.

K novozačatým projektom samosprávy patrí výstavba spevnených plôch pri Základnej umeleckej škole v Partizánskom. Ako informoval Peter Minárik z referátu životného prostredia a dopravy MsÚ, vznikne 18 až 20 stojísk pre motorové vozidlá, ktoré budú slúžiť pre žiakov a rodičov školy, ale aj pre návštevníkov kostola. 

Pre radosť nejedného obyvateľa sídliska Šípok sa začiatkom septembra začala rekonštrukcia terénneho schodiska, spájajúceho Horskú a Malinovského ulicu. „Momentálne sa odstraňujú nesúdržné vrstvy betónu. Potom bude nasledovať demontáž zábradlia, vybudovanie novej základovej steny a v závere nabetónovanie novej vrstvy schodiska,“ vysvetlil postup prác vedúci oddelenia územného rozvoja a výstavby MsÚ Milan Kráľ s tým, že stavba by mala byť odovzdaná do užívania o necelé dva mesiace.

Do finále sa v týchto dňoch dostáva celoplošná rekonštrukcia strechy na mestskom bytovom dome č. 152 na Februárovej ulici. „Práce sú v štádiu ukončenia. Ešte robíme detaily okolo vikierov a do 23. septembra by sme mali mať všetko hotové,“ konštatoval majiteľ realizačnej firmy Marián Šarnik.

Ukončenie stavebných prác potvrdil počas kontrolného dňa realizátor výstavby diagonály pre chodcov medzi ulicami Februárová a Rudolfa Jašíka. Výsledný efekt novovybudovanej pešej komunikácie ešte umocní okrasná výsadba a nové verejné osvetlenie.    

Z hľadiska financií i doby realizácie je aktuálne najnáročnejšou investičnou akciou samosprávy rekonštrukcia miestnych komunikácií na Námestí SNP pred Strednou odbornou školou a na ulici 1. mája. Práce odštartovali 5. septembra. „K dnešnému dňu sú vykopané a odvezené všetky pôvodné konštrukcie a je pripravená pláň. Teraz ale musíme rozhodnúť o ďalšom postupe, pretože sa vyskytli komplikácie ohľadom nevyhovujúceho podložia, “ informoval vedúci oddelenia územného rozvoja a výstavby MsÚ Milan Kráľ.

 

Môže sa Vám ešte páčiť...