Zo septembrového kontrolného dňa primátora na stavbách

Príjemné teploty a priaznivé počasie bez dažďa azda najviac prajú stavebným prácam v exteriéri. Skúsenosti s tým majú aj robotníci na stavbách v Partizánskom, ktorým práve daždivé počasie v ostatných týždňoch narušilo časové harmonogramy. Počas septembrového kontrolného dňa na stavbách o tom informovali primátora Jozefa Božika.

Nepriaznivé počasie sa podpísalo aj pod spomalenie rekonštrukčných prác na budovách Materskej školy na Obuvníckej ulici. Výmenu okien a zateplenie fasády oboch hlavných pavilónov, ako aj spojovacej chodby stihla realizačná firma podľa plánu. Ostatné práce na budove, kde sa nachádza práčovňa, kancelária a kuchyňa, ale nepriaznivo ovplyvnil dážď. „Pôvodný termín dokončenia bol 15. september. V stavebnom denníku však máme z objektívnych dôvodov k dispozícii päť dní navyše, práve kvôli počasiu. Devätnásteho septembra teda zo stavby odchádzame a v tento deň aj odovzdáme všetko vrátane detailov,“ prisľúbil počas kontrolného dňa obchodný riaditeľ dodávateľskej spoločnosti Vratko Šoka.

O vplyve počasia na postup stavebných prác by vedeli hovoriť aj v Základnej škole na Malinovského ulici na Šípku. Hoci pracovníci firmy, ktorá na hlavnom pavilóne mení okná a zatepľuje obvodové múry, už takmer finišujú s prácami prvej etapy, s vyjadreniami je vedenie opatrné. „Stavba pokračuje zatiaľ podľa plánu, dodržiavame kvalitu na vysokej úrovni. Povedal by som, že to je v tejto chvíli dôležitejšie ako termín. Ten sa nám napokon podarilo dostať do veľmi priaznivej situácie, jediné, čo by nás mohlo pozdržať, by mohli byť nepriaznivé poveternostné podmienky, čiže dažde a vyššia moc,“ uviedol konateľ realizačnej firmy Tibor Hubinský. Práce pokračujú už niekoľko dní druhou etapou, vymieňať okná začali stavbári na zadnej časti hlavného pavilónu.

 Termín dokončenia sa posunie

 „Aj keď sa zdá, že po nás nie je vidno žiadnu robotu, stále sa tu pracuje!“ Týmito slovami privítal pracovnú skupinu na sídlisku Luhy Juraj Bunda, stavbyvedúci firmy, ktorá v mestskej časti rekonštruuje úseky vozoviek a priľahlých chodníkov na Malej a Veľkej okružnej. Hoci ide o dva osobitné projekty, navzájom spolu súvisia a pracuje sa na nich súbežne. Aj keď to nie je na prvý pohľad úplne zjavné, práce na stavbách od ostatného kontrolného dňa postúpili. „Tieto úkony sú dosť časovo náročné a nie je po nás, ľudovo povedané, vidieť veľa roboty. Avšak, práce, ktoré budú nasledovať, ako frézovanie krytu a následné položenie asfaltových vrstiev, budú zrealizované v priebehu nasledujúcich dní. Tie stavbu zacelia a ukážu ju v podstate v širokom štádiu rozpracovanosti,“ vysvetlil Bunda. Momentálne sa v rekonštruovanom úseku pokladajú nové cestné obrubníky, prídlažba a budujú sa aj nové chodníky s pokládkou dlažby. Hoci bolo pôvodne avizované, že oprava časti vozovky na Veľkej okružnej bude zrealizovaná v predstihu, termín musia podľa stavbyvedúceho posunúť o 2-3 týždne. Križovatka na Malej a Veľkej okružnej je totiž technicky náročnejšia, najmä čo sa týka odvodnenia komunikácie pre spádovanie.

Na kontrolnom dni riešil primátor Jozef Božik aj umiestnenie stĺpu verejného osvetlenia. Ten stojí takmer uprostred nového chodníka na Malej okružnej a na tento problém ho na sociálnej sieti upozornili občania. Čo sa s ním teda bude diať? Odpoveď sme dostali od stavbyvedúceho, nakoľko verejné osvetlenie je súčasťou projektu: „Po komunikácii s objednávateľom sme prišli k určitému riešeniu. Stĺp sa presunie mimo chodníka, bude na ňom širší výložník tak, aby spĺňal parametre, osvetľoval priechod pre chodcov a zároveň, aby bola dodržaná priechodná šírka chodníka.“

Návštevu sídliska Luhy využila pracovná skupina aj na to, aby si prezrela dokončené parkovacie plochy v mestskej časti Luhy II. Celkom bolo na základe požiadaviek občanov vybudovaných 50 odstavných miest. „Tieto státia budú ešte doplnené o vodorovné dopravné značenie, “ uviedol pre redakciu predseda VMČ Ľudovít Kamien.

Nový bytový dom aj autobusová stanica

Bez povšimnutia neostal ani oplotený areál bývalej slobodárne č. 8 v centre mesta, v ktorom sa po určitom čase znova rozbehli rekonštrukčné práce. Budova, ktorú súkromný investor plánuje dokončiť koncom roka, sa prestavuje na bytový dom. V akom štádiu sú práce na tejto stavbe, priblížil stavbyvedúci realizačnej firmy Ladislav Strapáč: „V ostatnom čase sme začali realizovať prípojku vody, takisto kanalizačné prípojky. Začali sme murovať priečky a čakáme elektrikárov, ktorí vyriešia elektroinštaláciu. Na stavbe bude čoskoro pracovať okolo 20-25 ľudí, tak, aby to čo najskôr dokončili.“

V rámci kontrolného dňa zamieril primátor aj do areálu, kde vyrastá nová autobusová stanica. Ešte pred mesiacom tam stála hrubá stavba bez vnútorného zariadenia a akýchkoľvek úprav, dnes je budova tepelne zaizolovaná, v objekte sú urobené rozvody, elektroinštalácia a namontované sú už aj okná. Michal Danko, generálny riaditeľ SAD Prievidza, vyjadril spokojnosť s postupom prác: „Ideme podľa plánu, to znamená, že budeme pokračovať v omietkach, v dlažbách a predpokladám, že nemali by vzniknúť žiadne iné problémy.“

Rozbehnuté sú aj ďalšie projekty

Dokončené a odovzdané do užívania boli na kontrolnom dni vynovené priestory futbalového klubu v Návojovciach. Podobný rozsah prác ako v tejto mestskej časti, realizovala dodávateľská firma i v šimonovianskom klube. Na renovované šatne, sprchy a klubovňu si však futbalisti budú musieť ešte počkať. Konateľ realizačnej spoločnosti Ladislav Cichý vysvetlil, že všetky práce závisia od požiadaviek klubu: „Máme už približne dve tretiny urobené, ale práce prispôsobujeme tomu, ako futbalisti hrajú zápasy, buď doma alebo mimo.“

Úspešnou realizáciou sa môže pochváliť projekt dvoch nových detských ihrísk, ktoré boli dané do užívania počas kontrolného dňa. Jedno z nich zatraktívňuje areál Základnej školy na Malinovského ulici na Šípku. Jeho dominantou je prvok, zelený lúčny koník. Veľký mravec spolu s inovatívnymi prvkami zasa charakterizujú nové ihrisko, vybudované v parku za Kultúrnym domom vo Veľkých Bieliciach.

Týmito projektmi sa však aktivity mesta v tomto roku nekončia. Ako dodal primátor na záver: „V najbližšom čase sa v Partizánskom začnú budovať odstavné miesta na sídlisku Šípok, konkrétne smerom na Horskú ulicu v kopci. Realitou budú aj avizované obojstranné chodníky spolu s nasvietením pre štyri priechody pre chodcov na štátnej ceste I/64.“ Priaznivo sa javí aj ďalšia etapa rekonštrukcie budovy pošty v Šimonovanoch. V tomto čase totiž prebieha verejné obstarávanie na jej dodávateľa.

(Tempo)

Foto: MTP

Môže sa Vám ešte páčiť...