Zo septembrového kontrolného dňa primátora na stavbách

Detské ihriská s novými hracími prvkami, ako i ďalšie aktuálne realizované investičné projekty v Partizánskom boli v centre pozornosti primátora Jozefa Božika počas kontrolného dňa na stavbách, ktorý absolvoval so svojimi spolupracovníkmi posledný septembrový štvrtok. 

Váhové hojdačky, kolotoče, kresliace tabule či preliezkové zostavy so šmýkačkami pribudli v ostatných týždňoch na detských ihriskách v areáli materských škôl na uliciach Makarenkova, Malinovského, Malá okružná a v areáli MŠ vo Veľkých Bieliciach. Nové hracie prvky boli tiež doplnené na detských ihriskách pred bytovým domom č. 945 na Februárovej ulici a v areáli letiska v Malých Bieliciach.

Stavebný ruch vládne už niekoľko týždňov v areáli kúpeľov v Malých Bieliciach. „V aktuálnej fáze sme sa pustili do jednej z najväčších investícií. Začíname vonkajším fóliovým bazénom, ktorý sa prerába a vznikne tam nový bazén, ktorý bude používaný hlavne v zimnej prevádzke, bude relaxačný, s tryskami a s horúcou vodou. Druhý bazén s rozmermi 20×10 metrov bude využívaný zase v lete,“ informoval riaditeľ Termálov Malé Bielice Jozef Strna. Súčasne prebieha aj výstavba nového hotela. V prevádzke by mal byť od budúcoročnej letnej sezóny. „Následne popri tom otvoríme nový mestský kúpeľný park v spolupráci s mestom Partizánske, ktorý bude využívaný bezplatne, bude tam nová dráha pre korčuliarov, ale aj chodcov a cyklistov,“ doplnil Srna.

Kroky primátora a jeho spolupracovníkov ďalej smerovali na križovatku ulíc Malá a Veľká okružná. V čase kontrolného dňa sa jej rekonštrukcia blížila do finále. Ostávalo dokončiť zvislé a vodorovné dopravné značenie, upraviť na hlavnej ceste vodiace čiary, stredovú deliacu čiaru a vyznačiť priechody pre chodcov. V mestskej časti Luhy II. boli tiež zrekonštruované v rámci ďalšej etapy prác prístupové a spojovacie chodníky pri bytových domoch č. 1031 a 1040. Položených bolo 445 metrov štvorcových zámkovej dlažby a 294 metrov obrubníkov. Nanovo zrekonštruovaný bol i spojovací chodník pri ZŠ s MŠ na Veľkej okružnej s dĺžkou 220 metrov.

V športovom areáli Radovana Kaufmana bolo obnovené doskočisko pre skok do diaľky s rozbehovou dráhou s tartanovou povrchovou úpravou. „Sme veľmi radi, že doskočisko je hotové, deti môžu trénovať, vyjadrovali spokojnosť, sú nadšené, lebo nemusia chodiť do inej školy trénovať túto disciplínu,“ uviedla riaditeľka ZŠ Radovana Kaufmana Jana Somogyiová.

Jednou zo zastávok kontrolnej skupiny bola aj Základná umelecká škola (ZUŠ) v Partizánskom. „Vďaka nášmu zriaďovateľovi, mestu Partizánske, sa nám podarilo opraviť a zatepliť strechu na hlavnej budove ZUŠ, a tým môžeme aj uchrániť našu koncertnú sálu a nástroje,“ zdôraznila Renáta Andrejová, riaditeľka ZUŠ v Partizánskom.

Chátrajúca azbestová budova na Februárovej ulici č. 945 je už definitívne minulosťou. Pokračovalo sa i s búraním bývalej výmenníkovej stanice na Horskej ulici na sídlisku Šípok, kde sa práce oneskorili z dôvodu úspešnosti Technických služieb mesta vo viacerých verejných obstarávaniach, ktoré boli prioritnejšie.

Po workoutovom ihrisku v Parku M. R. Štefánika, ktoré slúži na cvičenie s vlastným telom, pribudne v meste aj druhé, a to na sídlisku Šípok. Ďalšou z investičných aktivít v tejto mestskej časti bola renovácia asfaltového športového ihriska vo vnútrobloku na ulici Janka Kráľa. „Bude sa tu hrať basketbal, volejbal, nohejbal, máme hotový povrch, nové čiary, máme pripravenú pre deti škôlku na skákanie. Ešte pribudnú nové basketbalové koše, nové stĺpiky na volejbal a nohejbal, dve lavičky a záchytné siete na kratších stranách ihriska,“ priblížil Igor Fábry z oddelenia životného prostredia a dopravy MsÚ.

V areáli MŠ na Obuvníckej ulici mesto realizovalo rekonštrukciu chodníkov v dĺžke približne 330 metrov. „Tým sa zabezpečila väčšia bezpečnosť pre deti, rodičov, ktorí tadiaľto dennodenne prechádzajú. Je tu 150 detí, takže určite všetci aj v ich mene sme radi za takúto investíciu,“ ozrejmila riaditeľka MŠ Mária Gendiarová.

Po rozsiahlej rekonštrukcii je už v športovom areáli ZŠ Rudolfa Jašíka k dispozícii nové moderné ľahkoatletické športovisko. „Pribudol tu tartanový ovál, nové sektory pre skok do diaľky, pre skok do výšky, ako aj pre vrh guľou a čo je dôležité aj univerzálne multifunkčné ihrisko, ktoré je navyše aj osvetlené,“ doplnil primátor.

Mesto v uplynulých dňoch začalo i s výstavbou tribúny a osvetlenia tréningového ihriska pri Futbalovom štadióne Karola Jokla v Partizánskom.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...