Zo septembrového kontrolného dňa primátora na stavbách

Vo svojich investičných aktivitách pokračuje samospráva aj s príchodom jesene. Výkyvy počasia, ktoré nástup nového ročného obdobia sprevádzajú, však príliš neprajú projektom realizovaných pod holým nebom. Do akej miery za ostatné týždne ovplyvnili poveternostné podmienky práce na stavbách, zisťoval primátor Jozef Božik počas kontrolného dňa v piatok 22. septembra 2017.

V mestskej časti Návojovce sa už niekoľko týždňov rekonštruuje kaplnka na cintoríne, ktorá slúži ako dom smútku. “Dokončili sme injektaáž muriva a začali nahadzovať sanačné omietky vonku i vo vnútri objektu. Zároveň boli pri pokládke novej strešnej krytiny odkryté niektoré časti fasády, ktoré teraz vyspravujeme. Jedným z posledným krokov budú nové nátery, čo je ale v prípade vonkajšej fasády podmienené dobrým počasím,“ vysvetlil Štefan Hamara z realizačnej firmy s tým, že ukončenie prác je zatiaľ plánované podľa harmonogramu, a to koncom októbra.

Dážď a vietor v uplynulých dňoch skomplikovali opravu strechy pergoly (spojovacej chodby) v Materskej škole na Malej okružnej.  „Z tohto dôvodu museli byť práce načas prerušené. Dodávateľ nám však prisľúbil, že stavba bude hotová do konca septembra, čiže v zmluvne stanovenom termíne,“ zdôraznil Peter Ridzik z oddelenia územného rozvoja a výstavby MsÚ.

Kvôli nepriaznivému počasiu je oproti pôvodnému plánu v niekoľkodňovom sklze výstavba spevnenej plochy medzi bytovými domami č. 199 a 216 na Komenského ulici. „Ide o plochu cca 250 metrov štvorcových, ktorej súčasťou sú chodníky, odstavné miesta pre autá a časť je vyhradená ako stojisko pre kontajnery na komunálny a separovaný odpad,“ informoval Róbert Dorušinec z Technických služieb mesta Partizánske, v réžii ktorých bol nedávno zrekonštruovaný aj chodník pred neďalekým bytovým domom č. 204.

Ďalší rozpracovaný projekt pod holým nebom má mesto na Cintorínskej ulici v Šimnonovanoch. „Snažíme sa o to, aby boli aj v tejto lokalite vytvorené optimálne podmienky z hľadiska statickej dopravy. Pokiaľ sa nevyskytnú žiadne problémy, v polovici októbra budú mať motoristi na tomto mieste k dispozícii 19 odstavných plôch,“ uviedol primátor.

Do finálnej fázy sa postupne dostáva projekt rekonštrukcie a modernizácie Materskej školy na Malinovského ulici, na ktorý mesto získalo z Európskej únie finančnú podporu vo výške 600-tisíc eur. I keď sa gro aktuálnych stavebných prác realizuje najmä v exteriéri, dodávateľ neavizuje žiadne väčšie problémy. Najväčšiu investičnú akciu samosprávy v tomto roku dokonca plánuje ukončiť s predstihom. „Stavbu máme hotovú z 90 percent. Interiér škôlky je spravený a odovzdaný do užívania, okrem bazénovej časti, kde sa dorábajú obklady a dlažba. Vonku nám zostáva dorobiť ešte približne 300 metrov štvorcových fasády,“ zhrnul v krátkosti výrobný riaditeľ realizačnej spoločnosti Gustáv Krchlík.

Renovuje sa v týchto dňoch aj v dvoch pavilónoch Centra voľného času v Partizánskom. „Komplet sme menili okná, zasekávali elektroinštaláciu, robíme nové stropné omietky a maľujeme. Jeden blok už máme hotový a druhý finalizujeme,“ povedal Ján Španko z realizačnej spoločnosti.

Investície z mestského rozpočtu si vyžiadalo aj riešenie havarijného stavu tepelných rozvodov v Materskej škole na Obuvníckej ulici. V rámci rekonštrukcie boli vymenené všetky tepelné rozvody v priestoroch budovy, a taktiež rozvody v tepelnom kanáli, ktorý spája školu s kotolňou.

Vďaka podpore samosprávy má dnes úspešne za sebou prvú sezónu viacúčelové ihrisko pri zimnom štadióne. Pre potreby svojich hráčov ho koncom roka 2016 vybudoval Hokejový klub (HK) Iskra Partizánske. „Mesto nám pomohlo jednak zabezpečením prostriedkov v čiastočnom rozpočte, vo výške 5-tisíc eur, ale hlavne nám vyšlo v ústrety v administratívnych krokoch, a to konkrétne, že hokejovému klubu prenajalo pozemok na 30 rokov, a takisto, že nám pomohlo pri stavebnom povolení,“ zdôraznil Matúš Martiška z HK Iskra Partizánske.

Náklady na výstavbu ihriska predstavovali 36-tisíc eur. Klub ju financoval z vlastných prostriedkov s využitím účelovej dotácie ministerstva financií a dotácie mesta.

Poslednou zastávkou kontrolnej skupiny bolo Mestské 3D kino v Partizánskom, ktoré už dva mesiace využíva novú klimatizačnú jednotku. Oceniť ju mohol nejeden návštevník filmového predstavenia počas horúcich letných dní. „Okrem klimatizovania priestoru kinosály slúži toto zariadenie aj na jej vykurovanie, taktiež na rekuperáciu vzduchu ,“ uviedol prevádzkar kina Ľubomír Beňo. Nová je aj technológia tepelného zdroja, ktorá pozostáva z kondenzačných kotlov a rozvodov kúrenia. Rozvod je urobený na celej budove kina, každé teleso je termostatickým ventilom osadené, to znamená, kotolňa a vykurovací systém je plne automatizovaný, zregulovaný, čí dosahujeme vyššiu efektívnosť aj úsporu,“ dodal Beňo.

(msk)

Môže sa Vám ešte páčiť...