Zo septembrového kontrolného dňa primátora na stavbách

Tak ako každý mesiac, aj v úvode septembra sa bol primátor mesta Jozef Božik spolu s pracovníkmi mestského úradu a mestských organizácií priamo v teréne oboznámiť so stavom rozpracovaných investičných projektov. Výsledok? Všetky realizované práce na stavbách v meste a rekonštrukcie postupujú podľa platného časového harmonogramu.

Dlhodobo realizovanou stavbou je objekt vo Veľkých Bieliciach, ktorý sa čoskoro premení na moderný Dom kultúry. Budova sa v réžii TSM mení doslova každý deň a od ostatného kontrolného dňa sa najviac prerobila jej vonkajšia fasáda. „Dokončili sme exteriérové obkladové práce, hotovú máme aj elektrikársku, kúrenársku a vodárenskú inštaláciu. V najbližších dňoch sa sústredíme na výber obkladačiek a dlažieb,“ opísal súčasný stav prác riaditeľ TSM Jozef Jarošinec. V kompetencii mali TSM aj úpravu chodníka v Parku Jana Antonína Baťu. „Realizovali sme tu mlatový chodník v dĺžke 100 metrov, ktorý bol urobený tak, aby nové podložie vydržalo minimálne pätnásť rokov bez ďalšej úpravy,“ uviedol Jozef Jarošinec.

Rekonštrukčné práce na sídliskách

Práce už niekoľko dní pokračujú aj na Luhoch. Pôvodnú asfaltovú plochu v okolí Domu služieb, ktorú narúšali sieťové rozpady, dalo mesto opraviť a spevniť. Dodávateľská firma v ostatných dňoch už odstránila poškodený povrch, rozšírila plochu a momentálne kladie dlažbu pred jednotlivé vstupy do miestnych prevádzok. „Pokračovať budeme bezbariérovými vstupmi a schodiskom. V poslednej fáze sa na celú plochu položí zámková dlažba tak, aby sme stavbu mohli dať mestu do užívania k 25. septembru,“ skonštatoval Juraj Bunda, stavbyvedúci z dodávateľskej firmy. Zamestnanci tejto spoločnosti sa realizujú aj v ďalšej časti mesta. Na sídlisku Šípok majú plné ruky práce s rekonštrukciou úseku cesty na Malinovského ulici. Pôvodný asfaltový kryt v najviac poškodenej časti už vyfrézovali, no situáciu im komplikuje fakt, že podkladová vrstva je značne znehodnotená. „Budeme musieť za spoluúčasti stavebného dozoru nájsť defektné miesta a nahradiť ich novou konštrukciou. Potom budeme môcť pokračovať v ďalších prácach tak, aby sme do konca septembra odovzdali stavbu do užívania,“ objasnil Juraj Bunda.

 

Zrekonštruované, odovzdané, splnené…

Cieľom kontrolného dňa primátora bolo okrem iného zhodnotiť stav aj tých stavieb, ktoré už boli v uplynulých dňoch dané do užívania. Jedna z nich sa nachádza priamo v centre mesta. Ide o upravený prejazd z parkoviska medzi poliklinikami a cestou na Hrnčírikovej ulici. „V tejto lokalite bolo doplnené vodorovné i zvislé dopravné značenie tak, aby premávka na parkovisku bola zjednosmernená,“ spresnil Peter Minárik z referátu miestnych komunikácií MsÚ v Partizánskom. Ďalším projektom, ktorý bol dokončený v stanovenom termíne sú zrekonštruované chodníky na Nádražnej ulici. Dodávateľ tu ešte v týchto dňoch realizuje terénne úpravy, ktoré sú nad rámec zmluvy, uzatvorenej s mestom. Jedna z investičných aktivít sa nedávno dokončila aj na Šípku. Väčší komfort ponúka nová spevnená plocha pri obytnom bloku č. 1155, ktorá bude slúžiť na parkovanie motorových vozidiel a tiež ako jednosmerný vstup na účelovú komunikáciu.

 

Plánované investičné aktivity

V najbližšom období čakajú mesto Partizánske ďalšie rekonštrukcie a súťaže. „Ide predovšetkým o vybudovanie parkovacích plôch na Ulici gen. Svobodu, Janka Kráľa a Malinovského ulici, ako aj rekonštrukcia cesty na Februárovej ulici a križovatky na Hrnčírikovej ulici. Zároveň pripravujeme novú súťaž na výstavbu poldra, ďalšiu etapu rekonštrukcie Pošty v Šimonovanoch a venovať sa budeme aj dokončeniu opráv v budove Domu kultúry na Námestí SNP,“ zhrnul pripravované investičné aktivity primátor v závere kontrolného dňa na stavbách.

(Tempo, upr.)

Môže sa Vám ešte páčiť...