Žiaci mali záujem o vedomostnú súťaž

 

Vo štvrtok 24. novembra 2011 vyhodnotili v Základnej škole na Malinovského ulici na sídlisku Šípok prvé kolo celoslovenskej dejepisnej súťaže pod názvom Otázky histórie.  Do 13. ročníka súťaže, ktorej vyhlasovateľom je Asociácia starostov a primátorov SR, sa v meste zapojilo 170 žiakov z troch základných škôl. 

V úvode vyhodnotenia privítala žiakov i hostí  riaditeľka základnej školy Alena Barancová. Primátor mesta s generálnym sekretárom  Asociácie starostov a primátorov SR Jaroslavom Hladíkom ocenili iniciatívu žiakov, ktorí sa zapojili do vedomostnej  súťaže. Do semifinále súťaže  postúpili Diana Kráľová a Mária Panáková zo ZŠ Malinovského, Kristína Olejová a Róbert Gális zo ZŠ Nádražná a Roman Vanko zo ZŠ Rudolfa Jašíka. Organizátori súťaže im odovzdali darčeky spolu so zadaním semifinálovej práce, ktorú musia do piatich dní odoslať na vyhodnotenie. Primátor mesta potom žiakov základných škôl mesta informoval o vytvorení Mestskej školskej žiackej rady v Partizánskom, ktorá vznikla v polovici novembra tohto roku. Práve žiaci 6. až 9. ročníkov ZŠ, študenti gymnázia a spojenej strednej školy v meste by mali tvoriť členskú základňu Združenia mládeže mesta Partizánske, ktorej gestorom bude práve mestská školská žiacka rada.  Do činnosti združenia sa môžu okrem žiakov a stredoškolákov zapojiť aj vysokoškoláci vo veku do 30 rokov. „Mnohí mladí ľudia sa sťažujú, že nemajú čo robiť, že niektoré podujatia ich nezaujímajú. Preto sme v meste vytvorili mestskú školskú žiacku radu, aby ste si sami navrhli a pripravili podujatia pre seba a svojich rovesníkov. Súčasne ale od vás očakávame, že nad ich zameraním a priebehom  preberiete aj spoluzodpovednosť. Chceme, aby ste aj vy, mladí ľudia, boli informovaní o všetkom čo sa v meste deje, aby sme si vedeli lepšie porozumieť. Odmenou pre vás súťažiacich i vašich spolužiakov budú podujatia pre deti, ktoré sme pripravili v priebehu tohtoročného decembra. Začínajú už 4. decembra na Námestí SNP v meste podujatím pod názvom Mikuláš deťom,“ zdôraznil primátor.  

Ku koncu stretnutia prevzal primátor od žiačky školy vyhodnotenie ekologického dňa na Základnej škole na Malinovského ulici. V priebehu vyučovania žiaci šetrili elektrickú energiu úsporným svietením. Boli oblečení prevažne v žltom a deviataci v úlohe školníkov zvonili ukončenia vyučovacích hodín a prestávok tak ako kedysi – ručnými zvončekmi. V priebehu vyučovania ušetrili škole 21 kilowatthodín elektrickej energie.       

Môže sa Vám ešte páčiť...