Železničku vlečku do areálu závodov odstránili

Nevyužívaná železničná vlečka do areálu bývalých závodov v Partizánskom, ktorá komplikovala vodičom prejazd po frekventovanej Nitrianskej ceste, je už minulosťou. Po dvoch rokoch intenzívnych rokovaní s vedením radnice ju jej majiteľ v polovici júla na vlastné náklady odstránil.

Likvidácia časti železničnej vlečky, ktorá pretínala štátnu cestu I/64 a spomaľovala dopravu na hlavnom ťahu cez Partizánske, trvala spolu s následnými úpravami komunikácie tri dni. Stavebné práce si vyžiadali len čiastočné obmedzenia premávky. „Minulý rok sme sa po viacerých rokovaniach spoločne dohodli s majiteľom vlečky, že ju odstráni. A tak ako bolo dohodnuté, tak sa v tomto roku aj realizuje. Som veľmi rád, že môžem všetkým vodičom, ktorí jazdia po tejto ceste oznámiť, že komplikovaný prejazd cez koľajisko je už minulosťou a že je absolútne bezproblémové prechádzať celým týmto úsekom,“ uviedol primátor Jozef Božik s tým, že majiteľ vlečky by mal v zmysle vydaného povolenia odstrániť nevyužívané koľajisko v celej dĺžke. Ide o 3,5 kilometrový úsek, od areálu bývalých závodov až po Veľké Bielice.   

Železničnú vlečku považoval jej majiteľ ešte pred rokmi za pridanú hodnotu pre potencionálnych investorov, ktorí by sa chceli usadiť v areáli bývalých závodov. Z tohto dôvodu investoval pred siedmimi rokmi aj do jej rekonštrukcie. Nájsť však investora, pre ktorého by bola vlečka relevantná, sa nepodarilo. Navyše, koľajisko križujúce štátnu cestu nezvládalo narastajúci nápor prechádzajúcich áut, čo sa napokon odzrkadlilo na jeho katastrofálnom technickom stave. „Dnes máme namiesto tohto umelého spomaľovacieho prahu súvislý asfaltový povrch. Ten motoristom umožní, aby tadiaľ, bez toho, aby potrebovali spomaliť, alebo mali ohrozené vozidlá či podvozky, bezpečne prešli,“ zdôraznil. V tejto nadväznosti sa radnica obrátila aj na Okresný dopravný inšpektorát PZ SR v Partizánskom s požiadavkou na pravidelné monitorovanie rýchlosti v tohto úseku.

Môže sa Vám ešte páčiť...