Zdevastovanú bytovku na Nábrežnej ulici zbúrali

Kedysi to bol pekný kút mesta, dnes sú bytovky na Nábrežnej ulici v Partizánskom zdevastované a na ostatných obyvateľov pôsobia odpudivo. Postarali sa o to ich nájomníci, ktorí sa ku svojmu bývaniu stavajú vlažne a nestarajú sa ani o okolie svojich príbytkov. Ich ľahostajný prístup sa odzrkadlil aj na osude bytovky č. 207. V polovici júla bola zrovnaná so zemou.

Budova bývalej slobodárne č. 207 na Nábrežnej ulici v Partizánskom sa práve „vďaka“ ľuďom, ktorí v nej žili, stala neobývateľnou. Po postupnom vysťahovaní 24 nájomníkov bola bytovka v októbri minulého roka uzatvorená. Vedenie mesta tak opätovne potvrdilo svoj jednoznačný postoj v zápase za práva slušných ľudí. Ako uviedol primátor mesta Jozef Božik: „Zbúranie bytovky je výsledkom nekompromisného postupu mesta voči nezodpovedným a asociálne sa správajúcim nájomníkom.“

Búracie práce financovalo mesto z vlastných prostriedkov. Na mieste, kde bytový dom stál, zostala len spevnená plocha. Mesto v súčasnosti neuvažuje o výstavbe nájomných bytov a v každom prípade bude veľmi obozretne riešiť prideľovanie bytov, aby sa podobná situácia neopakovala. Dokazuje to aj reakcia primátora na stránke sociálnej siete: „Mesto si musí chrániť majetok. Pokiaľ ide o vybývané byty, mali by ste ich vidieť. Nikto slušný by tam nechcel bývať. Keď sa raz táto lokalita stane bezproblémovou, môžu tam vyrásť krásne nadštandardné komerčné byty. Potom musia nasledovať prísne zákony, kontrola ich dodržiavania a tvrdé objektívne stanovené sankcie, aby všetci pochopili, že správať sa slušne je normálne a správne.“

Voči obyvateľom, ktorí si nevedia vážiť bývanie a neplnia si svoje povinnosti, bude mesto postupovať primerane tvrdo a principiálne. Svedectvom nie je len vysťahovanie viac ako 105 nájomníkov v minulom volebnom období, ale podobne ako na Nábrežnej ulici uzatvorenie bytovky č. 160 na ulici R. Jašíka v marci tohto roku.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...