Zastupiteľstvo schválilo nové čerpanie rezervného fondu

Nové čerpanie rezervného fondu vo výške 425 664 eur zahŕňa štvrtá tohtoročná zmena rozpočtu mesta, ktorú v utorok 15. augusta 2017 schválilo na rokovaní Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom. Úpravy vychádzajú z napĺňania aktuálnych priorít a investícií samosprávy.

Najväčšiu sumu, 200-tisíc eur, ukrojí z rezervného fondu rekonštrukcia chodníkov vo Veľkých Bieliciach a Návojovciach, ktoré vedú popri ceste II/579. Mesto ich bude realizovať po dokončení rekonštrukcie tejto cesty. Tú plánuje ešte tento rok zabezpečiť Trenčiansky samosprávny kraj z fondov Európskej únie. „Pokiaľ sa cesta opravovať nebude, financie na rekonštrukciu chodníkov sa vrátia do rezervného fondu mesta, aby sa použili budúci rok na ten istý účel. Pretože tak, ako avizoval samosprávny kraj, rekonštrukcia cesty je istá a bude sa realizovať najneskôr budúci rok,“ vysvetlil primátor Jozef Božik.

Na rekonštrukciu kúrenia v Materskej škole (MŠ) na Obuvníckej ulici pôjde z rezervného fondu 79-tisíc eur. Ďalších 30-tisíc eur bude použitých na dodatočné práce v rámci rekonštrukcie z eurofondov v MŠ na Malinovského ulici. Po 5-tisíc eur dá samospráva na nákup pozemkov, zmeny územného plánu a zádržné v rámci rekonštrukcie a modernizácie mestského kina. Na nákup konvektomatu pre školskú jedáleň pri ZŠ na ulici Športovcov je vyčlenených 6 200 eur, ďalších 5 464 eur je určených na odstránenie škôd na verejnom osvetlení a zeleni po búrke, ktorá sa Partizánskym prehnala 5. júla tohto roka. Sumu 90-tisíc si mesto vyhradilo ako rezervu na realizované investície. Po zaradení všetkých spomínaných výdavkov zostane v rezervnom fonde mesta 526 775 eur.

V rámci štvrtej zmeny rozpočtu mestskí poslanci schválili aj návratnú finančnú výpomoc pre Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o., vo výške 15-tisíc eur. Použitá bude na úhradu záväzkov z minulých období a overenie správnosti účtovníctva. Sumu presunie z kapitálových výdavkov pre kino, pozemky a územný plán, ktoré bude následne financovať z rezervného fondu.

Mestské zastupiteľstvo zároveň rozhodlo o zmene uznesenia z februára tohto roka, ktoré sa týka poskytnutia dotácie z rozpočtu mesta pre Hádzanársky klub Slávia Partizánske. „Vzhľadom na aktuálnu situáciu v klube sme sa rozhodli prehodnotiť výšku poskytnutej dotácie v sume 50-tisíc eur a nateraz ju znížiť na 25-tisíc eur,“ uviedol primátor.

(msk)

Môže sa Vám ešte páčiť...