Zastupiteľstvo obmedzilo používanie pyrotechniky v meste

Svojvoľnému strieľaniu petárd, delobuchov a obdobnej zábavnej pyrotechniky  v uliciach Partizánskeho je koniec. Mestské zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom februárovom zasadnutí prijalo nové všeobecné záväzné nariadenie (VZN), ktoré ich používanie na celom území mesta striktne časovo vymedzuje a zároveň umožňuje sankcionovať tých, ktorí toto nariadenie nebudú rešpektovať.

Nové VZN zakazuje používanie pyrotechnických výrobkov na celom území
mesta Partizánske, s výnimkou 31. decembra od 18.00 hod. do 1. januára do 3.00 hod. rannej. Kontrolu nad dodržiavaním nariadenia bude vykonávať mestská polícia. Tá bude v prípade jeho porušenia preferovať v zmysle schváleného uznesenia riešenie priestupku v správnom konaní, kedy môže byť udelená pokuta až do výšky 500 €. VZN sa nevzťahuje na ohňostroj, ktorý býva každý rok súčasťou narodeninových osláv mesta.  

Možnosť regulovať používanie pyrotechniky na svojich územiach prinavrátila obciam a mestám novelizácia zákona o banskej činnosti a výbušninách, ktorá vstúpila do platnosti v decembri minulého roka. Jedným z iniciátorov tejto legislatívnej zmeny bolo Partizánske. „Naše mesto  bolo prvé, ktoré túto tému otvorilo. Som veľmi rád, že tento hlas zdola bol vypočutý,“ uviedol primátor Jozef Božik.

Môže sa Vám ešte páčiť...