Zástupcovia školskej žiackej rady diskutovali s primátorom

Priestor na otázky aj vzájomnú diskusiu ponúkol primátor mesta Jozefa Božik zástupcom Mestskej žiackej školskej rady v Partizánskom na druhom spoločnom stretnutí v tomto roku, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 29. októbra 2012 vo veľkej zasadačke mestského úradu.

Primátor v úvode informoval asi tri desiatky žiakov, vo veku od 11 do 15 rokov, z mestských škôl o aktivitách samosprávy.  Opätovne zdôraznil výhody karty mesta, ktoré sa majú znásobiť od nového roka, napríklad aj zľavami na mestskú hromadnú dopravu, či zľavami vo vyše sto obchodoch Trenčianskeho kraja. Referentka pre občianske aktivity MsÚ Elena Valenteje informovala o možnosti a podmienkach prihlásenia sa do Združenia mladých mesta Partizánske, ktoré bolo založené v máji tohto roku. Jeho novým, aktuálnym predsedom je Matúš Lištiak. Členský príspevok, odsúhlasený na zakladajúcom sneme, je 5 eur a prihlášky si môžu záujemcovia do 15 rokov  vyzdvihnúť priamo u Eleny Valenteje alebo na jej mailovej adrese elena.valenteje@partizanske.sk . Stredoškolská mládež od 16 rokov sa aktivizuje cez iný subjekt – Mládežnícky parlament mesta Partizánske, ktorý je zastrešený Informačným centrom mladých.

Záver hodinového informačného stretnutia patril otázkam školákov a následným odpovediam primátora. Školákov zaujímalo, prečo nemôžu mať basketbalisti taký štadión ako majú futbalisti či hokejisti, či sa už rozšíril počet príslušníkov mestskej polície, či bude vybudovaná dráha pre kolieskových korčuliarov, či sa môže upraviť chodník na hrádzi rieky Nitry medzi Bielicami a Chynoranmi, či by sa nedal opraviť, resp. znovu vybudovať chodník pri prevádzke Oáza, či sa bude vôbec budovať cestný obchvat mesta a tiež, ako je to s platením parkovného v Partizánskom? 

(Tempo, upr.)

Môže sa Vám ešte páčiť...