Zapájať mladých do verejného života je dôležité

Ďalšie smerovanie mládežníckej politiky v Partizánskom a zabezpečenie činnosti Informačného centra mladých (ICM) v Partizánskom boli témami minulotýždňového pracovného stretnutia primátora mesta Jozefa Božika s predsedom  Združenia informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike (ZIPCeM) Michalom Dobiašom.

 

Jednou z kľúčových tém rozhovoru bola problematika dynamickej mládežníckej politiky na území Slovenska v nadväznosti na snahu zapájať čo najviac mladých ľudí do verejného života, v súvislosti s prehĺbením ich podielu na formovaní verejnej politiky. Na margo tejto témy predseda ZIPCeM-u zdôraznil, že aktivity  ICM v Partizánskom sú vysoko pozitívne hodnotené aj Ministerstvom školstva SR. Svedčí o tom aj dotácia na činnosť centra v sume 10-tisíc €, ktorú im tento rok schválilo ministerstvo. „Vzhľadom na to, že som bol iniciátorom a jedným zo zakladateľov ICM som veľmi rád, že čas ako aj záujem mladých ľudí potvrdil opodstatnenosť vzniku tejto inštitúcie na území mesta. Koniec – koncov aj mládežnícky parlament, mestská žiacka a školská rada i pripravované združenie mladých mesta Partizánske, sú logickým pokračovaním snáh, zameraných na aktivizáciu mladých ľudí v snahe vytvoriť im priestor na spoluúčasť na riešení aktuálnych problémov,“ reagoval primátor.

ZIPCeM je strešnou organizáciou pre jednotlivé Informačné centrá mladých, ktoré pôsobia v jednotlivých regiónoch Slovenska. Cieľom ZIPCeM-u je spolupráca s ICM, ich metodické usmerňovanie, spoločná metodika práce s cieľom vložiť do všetkých ICM jednotnú filozofiu a myšlienky pri tvorbe ich programu, ktorý vychádza z objektívnych potrieb a požiadaviek mladých ľudí a zabezpečuje žiadané informácie a poradenstvo.
ZIPCeM, pod vedením Michala Dobiaša,  bol ocenený v roku 2002 cenou Ministerstva zahraničných vecí  SR za prínos do verejnej diskusie o vstupe SR do Severoatlantickej aliancie. Tento rok si pripomína 20. výročie založenia.

 

Môže sa Vám ešte páčiť...