Základná škola vo Veľkých Bieliciach oslavovala 50-tku

V septembri tohto roka uplynulo 50 rokov, odkedy sa po prvýkrát otvorili brány Základnej školy Športovcov vo Veľkých Bieliciach. Okrúhle výročie si škola pripomenula v piatok 30. novembra 2012 oslavami, ktoré vyvrcholili galaprogramom v Panoramatickom 3D kine v Partizánskom.

Slávnostnému galaprogramu predchádzalo spoločné stretnutie súčasných i bývalých zamestnancov, žiakov a hostí na pôde školy, ktoré po príhovoroch, gratuláciách, krátkom kultúrnom programe a podpise hostí do pamätnej knihy, ukončila prehliadka tried a učební školy.

Foto: M. Babčanová

Môže sa Vám ešte páčiť...