Základná škola Malinovského rozvíja medzinárodnú spoluprácu

Základná škola na Malinovského ulici hostila začiatkom júna v rámci medzinárodného vzdelávacieho programu Comenius – Školské partnerstvá, žiakov a pedagógov zo základných škôl z Francúzska, Turecka, Bulharska a Rumunska. V stredu 8. júna 2011 ich v obradnej sieni mestského úradu prijal aj primátor mesta Jozef Božik

Primátor oboznámil hostí  s históriou vzniku mesta a perspektívami jeho ďalšieho rozvoja v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja. Poukázal aj na tradície obuvníckej výroby i aktivity mladých ľudí v našom meste. „Oceňujem, že z piatich základných škôl v našom meste je Základná škola na Malinovského ulici zapojená do aktivít nadnárodnej spolupráce medzi školami jedného z podprogramov celoživotného vzdelávania Európskej únie,“ zdôraznil primátor vo svojom príhovore, ktorý prekladala do anglického jazyka prednostka mestského úradu Dáša Jakubíková. Vedúci jednotlivých delegácií potom odovzdali primátorovi propagačné predmety. Primátor priniesol zahraničným účastníkom propagačné materiály o Trenčianskom samosprávnom kraji a meste zasa na podvečerné stretnutie. Na záver všetkým zaželal príjemný pobyt v našom meste a veľa úspechov pri realizácii medzinárodného vzdelávacieho programu.

Päťdňový pobyt v našom meste absolvovali žiaci zo základných škôl z Francúzska, Turecka, Bulharska a Rumunska pod vedením svojich vedúcich pedagógov. Základná škola na Malinovského ulici v Partizánskom je zapojená do dvojročného spoločného medzinárodného programu vzdelávania medzi školami prostredníctvom finančného grantu. Stretnutie v našom meste bolo zamerané na spoznávanie histórie a dejín nášho národa. V priebehu pobytu v našom meste boli žiaci so zahraničných partnerských škôl  ubytovaní v rodinách žiakov základnej školy na Šípku.

Môže sa Vám ešte páčiť...