Z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Novozvolení predstavitelia samosprávy mesta Partizánske sa v utorok 9. decembra 2014 zložením slávnostného sľubu na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Partizánskom oficiálne ujali svojich funkcií. Záujmy mesta a jeho občanov budú nasledujúce štyri roky ochraňovať a presadzovať staronový primátor Jozef Božik a 25-členný poslanecký zbor.

Zložením slávnostného sľubu a jeho podpisom sa za potlesku zaplnenej sály Panoramatického 3D kina v Partizánskom ako prvý zhostil svojho postu primátor mesta Jozef Božik, ktorý do svojho druhého funkčného obdobia vstupuje s jasným predsavzatím: „Mojím cieľom je v spolupráci s poslancami a spolupracovníkmi z radov zamestnancov, tretieho sektora a občianskej verejnosti vytvoriť priestor pre kontinuálny rozvoj všetkých deviatich mestských častí, ako v rovine investičnej, tak aj hodnotovej, duchovnej a kultúrnej. Som presvedčený, že nastúpený trend, ktorý sme si zvolili v roku 2011, sa nám bude dariť udržiavať v istom tempe a zároveň ho budeme rozvíjať a rozširovať.“ Pri napĺňaní týchto zámerov mu bude napomáhať 25-členný mestský parlament, v ktorom získala desať poslaneckých mandátov strana Smer-SD, šesť mandátov široká stredopravá koalícia strán KDH, Sieť, SDKÚ-DS, SaS, Most-Híd, OĽaNO, NOVA a OKS a deväť nezávislých poslancov. V nadchádzajúcom volebnom období bude občanov mesta zastupovať štrnásť staronových a jedenásť nových poslancov.

V mene všetkých novozvolených poslancov MsZ prečítala sľub Mária Hazuchová, ktorá ho, tak ako následne i jej dvadsaťtri kolegov, zložila do rúk štatutára mesta a spečatila svojim podpisom. Z ustanovujúceho zasadnutia sa ospravedlnila nová poslankyňa Mária Bielešová, ktorá zloží sľub na prvom riadnom zasadnutí.

Udelením Pamätnej plakety mesta Partizánske primátor zároveň pri tejto príležitosti poďakoval za dlhoročnú prácu v MsZ trom, dnes už bývalým poslancom – Tiborovi Csollárovi, Jozefovi Zajacovi a Vladimírovi Ladzianskemu, ktorý ostatné štyri roky zastával i funkciu viceprimátora mesta. Meno jeho nástupcu oznámi primátor verejnosti začiatkom januára.

Z pozvaných hostí sa slávnostnému zhromaždeniu prihovorili poslankyňa Národnej rady SR Mária Janíková a dekan farnosti Partizánske – mesto Vladimír Farkaš, ktorí novozvoleným predstaviteľom samosprávy popriali najmä veľa správnych rozhodnutí a krokov pri vedení mesta, založených na otvorenom dialógu, vzájomnom počúvaní sa, ohľaduplnosti a hodnotách, akými sú dobro a spravodlivosť.

V pracovnej časti zasadnutia poslanecký zbor odsúhlasil nových obrad konajúcich, ktorými budú poslanci – Mária Bielešová, Mária Hazuchová, Vladimír Karásek a Iveta Matejovová. Zároveň boli schválené dni konania sobášov na roky 2015 až 2018, a to každú nepárnu sobotu v roku.

Vo svojom záverečnom vystúpení primátor informoval o obsahu prvého riadneho zasadnutia MsZ, ktoré sa uskutoční 13. januára 2015. Jeho súčasťou bude okrem iného schvaľovanie členov mestskej rady, komisií pri MsZ, ako i zástupcov mesta v dozorných  a správnych radách mestských organizácií, školských rád a školských zariadení. V tejto nadväznosti tiež zdôraznil, že v duchu budovania otvorenej a transparentnej samosprávy budú zasadnutia komisií od nového roka verejné a zápisnice z týchto rokovaní budú, rovnako ako i v prípade mestskej rady, zverejňované na webovej stránke mesta. Rovnakým spôsobom plánuje samospráva zverejniť i majetkové priznania poslancov a primátora. Novinkou od roku 2015 bude aj to, že pri verejných obstarávaniach budú okrem zástupcov poslancov aj zástupcovia občanov, ktorí pracujú vo výboroch mestských častí.

 

Môže sa Vám ešte páčiť...