Z tlačovej besedy primátora

Čo sa mestu Partizánske podarilo počas uplynulých dvanástich mesiacov a čo plánuje v roku 2013 – tieto témy predostrel minulý týždeň médiám primátor mesta Jozef Božik na tlačovej besede na pôde magistrátu.

Kľúčovým bodom tlačovej besedy bolo zosumarizovať hlavné minuloročné investičné akcie mesta. Finančné prostriedky, ktoré mesto vynaložilo na ich realizáciu, boli podľa slov poslancov MsZ a primátora použité efektívne. V tomto duchu chce pokračovať aj v roku 2013, ktorý sa pre mesto bude navyše niesť v znamení 75. výročia jeho založenia. Už v týchto dňoch sú prípravy na septembrové oslavy v plnom prúde. Tie by mali napokon zahrnúť aj premenovanie centrálneho parku na Park Jana Antonína Baťu či vytvorenie originálnych pohľadníc. Samostatné diskusie prebiehajú aj o projekte malej muzeálnej expozície o histórii Partizánskeho, ktorá by mala byť výsledkom partnerstva s mestom Zlín.

 Investičné aktivity a projekty realizované v roku 2012

Rekonštrukcia Domova, n. o. a Domu kultúry v Návojovciach, oprava strechy Domu kultúry v Partizánskom, vybudovanie a oprava piatich parkovacích plôch, rozšírenie cintorína na sídlisku Šípok, vybudovanie chodníka na Hrnčírikovej ulici, oprava a zateplenie Domu služieb, výmeny okien na ZŠ a MŠ, rekonštrukcia mestskej športovej haly, zimného štadióna, Futbalového štadióna Karola Jokla, začiatok opráv budovy pošty v Šimonovanoch, rekonštrukcia komunikácie od kruhovej križovatky k železničnému priecestiu a vybudovanie bypassu a iné…

 

Investičné priority samosprávy v roku 2013

Rekonštrukcia Ulice R. Jašíka, vybudovanie Kultúrneho domu vo Veľkých Bieliciach a chodníka na Kúpeľnej ulici v Malých Bieliciach, realizácia kamerového systému, pokračovanie v opravách budovy pošty v Šimonovanoch, výstavba poldra v Návojovciach, ďalšie opravy Domu kultúry v Partizánskom, vybudovanie chodníka na Ulici Fraňa Kráľa a časti chodníkov na Nádražnej ulici, schválenie územného plánu mesta a iné…

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...