Z pracovného výjazdu primátora v mestských častiach Návojovce a Malé Bielice

Investičný rozvoj a spokojnosť občanov sú pre vedenie mesta rovnako dôležité v každej mestskej časti. Výnimkou nie sú ani tie najmenšie – Návojovce a Malé Bielice, čo potvrdil v stredu 28. mája 2014 i pracovný výjazd primátora Jozefa Božika.

V Návojovciach sa začiatkom apríla začala v rámci projektu protipovodňových opatrení výstavba záchytného poldra s krytým odvodňovacím kanálom. Stavba za takmer 63-tisíc € má zabezpečiť regulovaný odtok povrchových vôd a uchrániť od záplav domy v časti pod cintorínom. Dokončená by mala byť už koncom júna. Najväčšia investičná akcia v tejto mestskej časti však nebola zahrnutá v trase výjazdu. Ten sa tentokrát začal na opačnom konci Návojoviec, na križovatke ulíc A. Dubčeka a Potočnej. Dôvodom boli problémy s odtokom vody v kanáli na Potočnej ulici, ktorý na konci vyúsťuje do rieky Nitrice. Mesto nedávno takmer celý kanál prečistilo od náletových drevín. Tok vody ale tesne pred vyústením brzdí zle vyspádovaná a neudržiavaná časť kanálu na súkromnom pozemku. Ako uviedol primátor, riešenie tohto problému bude zrejme trvať trochu dlhšie, nakoľko mesto nemôže konať na cudzom majetku. Oveľa promptnejšie bude pri odstraňovaní drobných nedostatkov, na ktoré poukázali Návojovčania počas výjazdu. Tie sa týkali opravy prepadnutej časti vozovky na Ul. A. Dubčeka, či orezu drevín pozdĺž Sadovej ulice, ktoré budú urobené v rámci bežnej údržby. Okrem nového autobusového prístrešku a výstavby poldra, bude mesto v tomto roku investovať v Návojovciach aj do rekonštrukcie šatní na futbalovom štadióne. „V Návojovciach sa toho robí v tomto volebnom období skutočne dosť, a nie sú to len drobné veci. Myslím si, že aj obyvatelia vidia, že záujem mesta o rozvoj našej mestskej časti, je naozaj veľký,“ skonštatovala v závere výjazdu predsedníčka VMČ Návojovce Iveta Matejovová.  

Výjazd v Malých Bieliciach odštartoval nad Ulicou Dolinky, na spojnici s prístupovou cestou do areálu hvezdárne. Z hľadiska bezpečnosti návštevníkov, ktorých sem privážajú najmä autobusy, by bolo ideálne ulicu opraviť, rozšíriť a vybudovať v tejto lokalite záchytné parkovisko. „V kontexte investičného zámeru developera novej individuálnej bytovej výstavby nad hvezdárňou, je dohodnuté aj vybudovanie novej komunikácie zo strany Komínovej ulice, ako i samostatného parkoviska pre autobusy,“ podotkol v tejto súvislosti primátor. Predchádzajúci výjazd v Malých Bieliciach sa uskutočnil takmer presne pred rokom. V tom čase sa začala aj výstavba chodníka na Kúpeľnej ulici, od hlavnej cesty po parkovisko pri kúpeľoch, ktorá trvala dva mesiace. Dnes už 558 metrov dlhý chodník  plne využívajú na bezpečný prechod nielen miestni, ale aj návštevníci kúpeľov, či letiska. Okrem toho pribudol aj chodník pri hlavnej ceste, od Kúpeľnej ulice až po autobusovú zastávku, ktorý bol v tomto roku spolu s novými autobusovými prístreškami kľúčovými aktivitami v Malých Bieliciach. „Do konca roka by sme chceli ešte čiastočne oplotiť a upraviť okolie kultúrneho domu tak, aby deti a občania mali vytvorené bezpečné prostredie,“ dodal primátor, ktorý výjazd ukončil prehliadkou nových hangárov na letisku.

Môže sa Vám ešte páčiť...