Z pracovného výjazdu primátora v mestskej časti Veľké Bielice

Seriál tohtoročných výjazdov primátora Jozefa Božika do mestských častí sa blíži ku koncu. Vo štvrtok 29. mája 2014 boli jeho predposlednou zastávkou Veľké Bielice. Pozornosť výjazdovej skupiny sa sústredila najmä tie miesta, na ktoré samosprávu upozornili občania.

 

Ktoré lokality, či budovy budú zahrnuté do trasy výjazdu, určujú zvyčajne požiadavky obyvateľov. Práve oni totiž navedú, s čím majú občania v mestskej časti problémy a ktoré miesta by oči pracovnej skupiny nemali prehliadnuť. Jedným z nich bola tentoraz Topoľová ulica, na ktorej sa začal aj výjazd do Veľkých Bielic. „Občania sa sťažovali na to, že im pri veľkom daždi vytápa nádvoria,“ priblížil problém člen VMČ Miroslav Kohút. V tejto mestskej časti nie je vybudovaná splašková kanalizácia ani odvodnenie  a komunikácia na Topoľovej ulici je položená vyššie, ako pozemky a základy domov. Celkovú situáciu zhoršuje aj to, že väčšina žľabov zo striech rodinných domov ústi do protisvahov, odkiaľ voda neodteká, ale sa ako spodná voda vracia späť a spôsobuje vlhnutie základov a muriva domov. Na Topoľovej ulici, ale i na uliciach Športovcov a Lány, budú preto zrealizované výkopové práce, ktoré by mali napomôcť ich čiastočnému odvodneniu. Situáciu by tak mesto vyriešilo podobne ako na Švermovej ulici, v časti Štrkovec.

 

Satisfakcia pre mamičky s deťmi

„V mestskej časti nám v tomto roku pribudne aj detské ihrisko, čo bola požiadavka rodičov s deťmi,“ povedal predseda VMČ Erich Dvonč. Ešte tento rok by priestor blízko miestnej materskej školy a kultúrneho domu mala zaplniť nová zostava detského ihriska. „Presadiť túto požiadavku sa podarilo vďaka podpore zastupiteľstva, máme na to vyčlenených približne 20-tisíc €,“ dodal Dvonč. V ústrety vyjde mesto aj materskej škole a deťom, ktoré sa budú môcť základy dopravnej výchovy učiť priamo v blízkosti škôlky.  Aby nemerali trasu do mesta, využívajú na vyučovanie asfaltovú plochu za kultúrnym domom, ktorú im dá mesto po novom riadne vyznačiť vodorovným dopravným značením.

 

Plány na tento rok

Tento rok ešte čaká mestskú časť Veľké Bielice výstavba dvoch priechodov pre chodcov na štátnej ceste I/64. „Pozostávať budú aj z krátkych úsekov obojstranných chodníkov, samostatných autobusových prístreškov, čím budeme modernizovať miesta, kde občania čakajú na autobusy prímestskej dopravy,“ doplnil primátor. Navyše každý priechod pre chodcov bude samostatne nasvietený, čím by sa mala zvýšiť bezpečnosť pre chodcov.

(Tempo, upr.) 

Môže sa Vám ešte páčiť...