Z pracovného výjazdu primátora v mestskej časti Štrkovec

Tohtoročný druhý pracovný výjazd si vedenie samosprávy mesta Partizánske na čele s primátorom Jozefom Božikom nasmerovalo vo štvrtok 27. marca 2014 do mestskej časti Štrkovec.

Pracovná skupina začala svoj výjazd pred budovou Správy majetku mesta Partizánske. Po pár prejdených metroch mala hneď prvú zastávku na ulici Terézie Vansovej, pri objekte budúcej autoumyvárne. Práve využitie tejto budovy v priestoroch bývalého autoservisu sa dostalo do rozporu s občanmi, ktorí tu bývajú, alebo majú záhradky a obávajú sa prípadného hluku a znečistenia. Stavebné povolenie bolo pôvodne vydané na montážnu halu a nie na umyváreň áut. Občania sa cítili dotknutí, že nepoznajú ozajstný predmet stavebného konania. Preto primátor spolu s VMČ Štrkovec zorganizoval verejné stretnutie občanov, investorov aj dodávateľov technológií za účelom vysvetlenia toho, čo sa skutočne v objekte deje. „VMČ sa na svojom poslednom zasadnutí zaoberal problematikou zmeny účelu využívania tejto stavby. Po verejnom prerokovaní pokračuje stavebné konanie, v ktorom musia investori doložiť viaceré potrebné dokumenty, aby stavba splnila právne predpisy. Pokiaľ investori splnia všetky predpoklady, v tom prípade budú aj členovia VMČ súhlasiť so zmenou účelu jej využitia,“ vysvetlil poslanec MsZ a predseda VMČ Jozef Zajac. Po prehliadke parku na Námestí mieru navrhol primátor doplniť jeho vybavenie dvomi lavičkami a jedným zariadením pre staršie deti. Následne prešli členovia výjazdu novovybudovaným chodníkom z Ulice Fraňa Kráľa na Švermovu ulicu, kde sa zhodli na potrebe odvodnenia časti tejto komunikácie. Na Roosweltovej ulici sa miestna obyvateľka sťažovala na nadmerný hluk, ktorý súvisí s prejazdom áut cez spomaľovač, umiestnený v tesnej blízkosti jej domu. Ten tu bol osadený na podnet občanov a vedenia tunajšej základnej školy kvôli zvýšeniu bezpečnosti detí a núti vodičov spomaliť pred autobusovou zastávkou. Napriek tomu, že  jeho umiestnenie doporučil aj dopravný inšpektorát PZ SR, majiteľka požaduje jeho preloženie. Do definitívneho vyriešenia umiestnenia retardéra však bude potrebné  zabezpečiť stanoviská vedenia a rady tunajšej školy, ako aj dopravného inšpektorátu.

Skupina sa zastavila aj pri budove Materskej škole na Obuvníckej ulici, ktorej momentálny stav volá po obnove. Ako zdôraznil primátor, rekonštrukcia materskej školy v podobe zateplenia, výmeny okien a rozšírenie ihriska patria k prioritám v mestskej časti naplánovaným na tento kalendárny rok. Posledná zastávka bola pri objekte bývalej reklamnej agentúry na Moyzesovej ulici. Priestory provizórnej budovy už dlhšie zívajú prázdnotou a nedostali sa do rúk žiadneho investora. Z toho dôvodu odznel návrh, aby sa budova zlikvidovala a na jej pôde sa vytvorilo miesto pre parkovanie alebo garáže. 

(Tempo, upr.)

Môže sa Vám ešte páčiť...