Z pracovného výjazdu primátora v mestskej časti Šípok

Ako bonbónik na záver deväťchodového výjazdového menu si primátor Jozef Božik nechal sídlisko Šípok. O návštevu najmladšej časti mesta, ktorá je domovom pre viac než 5300 obyvateľov, sa podelil s poslancami za tento volebný obvod, členmi VMČ, so zamestnancami MsÚ a mestských organizácií. K pracovnej skupine sa v stredu 4. júna 2014 pridali aj iniciatívni občania, ktorí program výjazdu doplnili o vlastné postrehy a pripomienky.

Hovoriť o parkovaní je pre majiteľov áut bývajúcich na Šípku ako šliapnutie na otlak. Ešte stále je tu tento problém číslo jeden a zrejme aj dlho bude. Výbor mestskej časti sa snaží nájsť akékoľvek miesto, ktoré by mohlo alternatívne zmeniť na odstavné plochy. Jeden takýto priestor by sa rysoval aj pri bloku č. 1314 na Horskej ulici, kde stojí výmenníková stanica. Odstránením jej väčšej časti by mohlo sídlisko získať ďalšiu odstavnú plochu. „Po dohode s primátorom a poslancami sa posnažíme nájsť peniaze v budúcom roku v rozpočte mesta, aby sme časť budovy mohli odstrániť. Vzniklo by tak okolo 20 parkovacích miest,“ skonštatoval na mieste Tomáš Merašický, poslanec MsZ a člen VMČ Šípok. Možnosť ďalších parkovacích plôch sa črtá aj na konci Horskej ulice smerom k Malým Uherciam. „Tento priestor je pripravený na to, aby mesto Partizánske mohlo rokovať so súkromným majiteľom pozemkov, ktorý má záujem na nich postaviť garáže,“ informoval primátor. Zámerom mesta je istú časť pozemkov odkúpiť a premeniť ju na parkovacie miesta. Nové odstavné plochy by mali pribudnúť aj na kopci smerom na Horskú ulicu, ktoré sa vybudujú pozdĺž pravej i ľavej strany cesty. Ďalšie miesta pribudnú aj obyvateľom dolnej časti sídliska, a to konkrétne na Ulici Janka Kráľa pri blokoch 1158 a 1168.

Osud autobusovej zastávky

Témy autobusovej zastávky na Horskej ulici, o osude ktorej obyvatelia rozhodovali v marci, sa pracovná skupina dotkla aj na výjazde. Výbor mestskej časti sa totiž rozhodol pre jej ponechanie. Autobus sa tak po novom neotáča v priestore križovatky, ale až na parkovisku na cintoríne. Avšak, ani nový systém nie je úplne ideálny. Autá, parkujúce na ceste vedúcej k cintorínu, neraz blokujú výjazd autobusu. Napriek tomu, že situácia je v tomto úseku komplikovaná, majitelia áut sa musia prispôsobiť. „Žiadame všetkých vodičov, aby dodržiavali dopravné značenie a aby parkovali tak, že nebudú blokovať úsek jazdného pruhu, ktorým autobus každé ráno prechádza. V úvode to bude mestská polícia riešiť dohovorom, ale postupne, pokiaľ budú tí istí vodiči robiť stále tie isté priestupky, pristúpime aj k finančným sankciám,“  zdôraznil primátor.

Výčiny vodného živla

Na problémy z iného súdka upozornila kompetentných na výjazde členka VMČ Mária Bielešová: „Stačia menšie dažde a hneď máme dole kaluže.“ Narážala tým na výčiny počasia, ktoré stále skúšajú bytový dom č. 1308 v dolnej časti Horskej ulice. Menej či viac intenzívne dažde donesú k jeho múrom vždy množstvo blata a vody. Nedávne prívalové dažde mu však dali poriadne zabrať. „Všetko bahno, voda a zvyšný posypový materiál stekali po ceste až k činžiaku. Bolo tu more vody, ktorá nestíhala odtekať a dostala sa až k pivničným oknám a pretiekla aj dovnútra,“ opísala situáciu členka výboru, ktorá je v tomto bloku zároveň hospodárkou. Aby toho nebolo málo, voda si našla cestu aj do niektorých bytov, ktoré ich obyvatelia ratovali, ako vedeli. „Zobrali sme kýble, lopaty, handry a vynášali sme vodu z bytov a pivníc. S týmto problémom bojujeme od 90-tych rokov, no prívalové dažde sú čoraz častejšie a bojíme sa, aby sa nestalo aj horšie,“ posťažovala sa hospodárka. Spoločne s ostatnými poškodenými obyvateľmi sa už pustili do riešenia a oslovili Stavebné bytové družstvo. Počítať však môžu i s pomocou mesta, ktoré požiada Odštepný závod Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti v Topoľčanoch, aby vykonal analýzu daného stavu. Participovať na tom však musia i ostatné zainteresované subjekty, v tomto prípade Správa majetku mesta i Stavebné bytové družstvo v Partizánskom. Samotné mesto problém nevyrieši, pretože na to nemá kompetencie. Bude však iniciovať spoločné rokovania.

Ako ďalej s ihriskami?

Na zodpovedanie si tejto otázky využila pracovná skupina práve júnový výjazd. Multifunkčné ihrisko pri Pastoračnom centre a blízky skatepark, ktoré sú v správe Základnej školy na Malinovského ulici, majú totiž spoločného menovateľa. Je ním neporiadok a nedbanlivosť. Problém trvá už  dlhšie a riaditeľku ZŠ Alenu Barancovú už prechádza trpezlivosť: „Keď multifunkčné ihrisko necháme otvorené, prídu sem vandali. Už nám roztrhali siete, zničili bránky, mantinely sú tiež popísané a zničené, je tu kopec odpadkov. Naopak, keď ho zavrieme, zase rozpletajú, preliezajú plot, takže je to jedna škoda za druhou.“ Do tohto ihriska by samospráva chcelo v budúcnosti investovať, no horší osud predpovedá susediacemu skateparku. „Mesto vyšlo mladým ľuďom v ústrety, ale časom prišiel VMČ na to, že skatepark bol zanedbaný, hromadili sa tam odpadky, mladí sa o to proste nestarali, a tak vzišla požiadavka ho zrušiť,“ objasnil plány viceprimátor Vladimír Ladziansky. Nádej na záchranu sa ale ešte úplne nepominula. Oživil ju iniciatívny mladík, ktorý primátorovu návštevu využil na to, aby ho presvedčil o opaku: „Naozaj chceme, aby to tu fungovalo. Poviem aj ostatným ľuďom, nech si tam po sebe upratujú a posnažím sa aj ja.“ Osud skateparku tak zostáva v rukách tých, ktorí tam chodia tráviť voľný čas. Podľa slov primátora budú poslanci a VMČ Šípok sledovať, ako sa bude situácia vyvíjať. Ak by bola naozaj ideálna, existuje možnosť, že by MsZ skatepark ponechal.

Nie všetkým prioritám svieti zelená

Kde je veľa ľudí, tam je i veľa problémov a tiež priorít. No nie všetky sa dajú vyriešiť hneď a niektoré musia počkať až do budúceho volebného obdobia. Medzi tie, ktoré mesto plánuje riešiť čím skôr, patrí spomínaná výstavba odstavných plôch na kopci smerom na Horskú ulicu, výmena okien a zateplenie jednej z dvoch budov základnej školy, vybudovanie detského ihriska v areáli ZŠ a modernizácia autobusovej zastávky v centre Šípku. „Viaceré problémy už dnes nie je možné z hľadiska investičných priorít zaradiť do rozpočtu. Ale vieme, že pre budúci rok a budúce volebné obdobie sú to aktivity, ktoré sú zvládnuteľné najmä preto, že už dnes má mesto Partizánske vďaka dobrému hospodáreniu vygenerované prostriedky, ktoré sa môžu využiť na ich budúcu realizáciu,“ zneli slová, ktorými primátor zakončil seriál pracovných výjazdov nielen pre tento rok, ale zároveň pre celé volebné obdobie.

(Tempo)

Foto: Tempo

Môže sa Vám ešte páčiť...