Z pracovného výjazdu primátora v mestskej časti Šimonovany

Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. V duchu tohto hesla sa opäť po roku začal ďalší seriál pracovných výjazdov primátora Jozefa Božika do jednotlivých mestských častí. V poslednú marcovú stredu ho uviedol deň v najstaršej štvrti mesta, v Šimonovanoch.

 

Teória výjazdov je postavená na jednoduchej rovnici – prejsť sa po uliciach konkrétnej mestskej časti, všímať si a hodnotiť stav komunikácií, budov a zelene. S týmto cieľom sa do Šimonovian vybrali spolu s primátorom aj Jaroslav Tkáč, poslanec za tento volebný obvod, členovia výboru mestskej časti, zamestnanci mestského úradu a mestských organizácií.

Trasa výjazdov zvyčajne pozostáva z ulíc a zastávok, ktoré sa považujú za najviac problémové. Rozhodujúce sú pritom práve podnety od občanov. A tie pracovnú skupinu tentoraz naviedli na Tehelnú ulicu. „Problémom je tu cesta, ktorá bola kedysi vjazdom na smetisko a dnes zrejme slúži aj ako skratka do obce Skačany. Ide o poľnú cestu, ktorá býva veľmi zaprášená a práve s tým súvisia sťažnosti od občanov,“ potvrdila na výjazde Dáša Jakubíková, prednostka MsÚ v Partizánskom. Problém s prašnosťou by mal aspoň sčasti zmierniť makadamový násyp a položenie betónových platní v mieste vjazdu na bočnú cestu. Tým sa zabezpečí aj potrebné odvodnenie. „Mienime zároveň presunúť rampu, ktorá sa nachádza pri vjazde na smetisko, tak, aby sme zamedzili vstupu vozidiel, a tým aj vzniku divokých skládok,“ dodala prednostka.

Pokojnú, takmer vidiecku atmosféru, ktorá je pre Šimonovany príznačná, narúšajú v týchto dňoch búracie práce na Bezručovej ulici. Do budov niekdajšej materskej školy sa zahryzávajú ťažké stroje, ktoré postupne demolujú staré stavby.  Čo však s prázdnym areálom? „Po dohode s výborom mestskej časti by tu malo vyrásť 18 rodinných bytových domov v radovej zástavbe, tak, aby tu záujemcovia našli pokojné a kvalitné bývanie. Podľa návrhu by tu malo byť šesť štvorizbových a dvanásť trojizbových rodinných bytových domov. Pribudnú aj parkovacie miesta a detské ihrisko,“ objasnil plány súkromnej firmy primátor.

Predajom dubiózneho majetku, ktorým boli v Šimonovanoch práve budovy bývalej materskej školy, sa uvoľnili financie na ďalšie projekty. Jedným z nich je pokračovanie v druhej časti rekonštrukcie budovy miestnej pošty. Ďalším z plánov mesta je osvetlenie priechodu pre chodcov pri predajni kobercov. „Máme v pláne zabezpečiť aj to, aby ďalší priechod pre chodcov vznikol aj v blízkosti Šimonovianskej ulice na štátnej ceste I/64. Chceme tam totiž vymeniť autobusový prístrešok za modern ako v prípade Návojoviec, Malých a Veľkých Bielic. Aj tento priechod bude následne osvetlený, čo pomôže zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky,“ uviedol primátor. Okrem toho bude v tomto roku mesto Partizánske myslieť aj na požiadavky tunajšieho futbalového klubu. „Plánujeme čiastočnú rekonštrukciu šatní, keďže to bola dlhodobá požiadavka nielen futbalistov, ale aj výboru mestskej časti a občanov Šimonovian,“ uzatvoril primátor.

(Tempo)

Foto: Tempo

Môže sa Vám ešte páčiť...