Z pracovného výjazdu primátora v mestskej časti Luhy II

S pribúdajúcim počtom áut vzrastá nedostatok parkovacích miest. Táto skutočnosť predstavuje jeden z hlavných problémov, na ktorý upozornili obyvatelia primátora Jozefa Božika a jeho pracovnú skupinu počas výjazdu v mestskej časti Luhy II. Na treťom a zároveň poslednom z trojice aprílových pracovných výjazdov sa kompetentní stretli v piatok 25. apríla 2014.

Vybudovanie nových parkovacích miest za blokom 1106 na Veľkej okružnej na podnet občana, bolo dôvodom na prvú zastávku výjazdovej skupiny. Po výbere vhodného miesta sa rozhodlo pre úpravu trávnatej plochy na päť parkovacích miest. „V rámci pridelených financií na mestskú časť sa ďalej plánuje vybudovať 10 parkovacích miest medzi bytovými blokmi 1029 a 1030, desať miest vedľa bloku 1128. Z opačnej strany by malo pribudnúť 10 miest pri bloku 1129 pri zberných surovinách a rovnaký počet na Veľkej okružnej pred plynostanicou,“ uviedol poslanec MsZ a člen VMČ Luhy II Ľudovít Kamien.  

K zlepšeniu kvality života obyvateľov sídliska Luhy II prispeje aj úprava chodníkov a komunikácií. „Prioritou v tejto mestskej časti je okrem iného aj oprava komunikácie na Ulici Veľká okružná od spojnice s Malou okružnou od ZŠ Radovana Kaufmana až po najbližšiu autobusovú zastávku spolu s pravostranným chodníkom,“ avizoval zmeny primátor. Výjazdová skupina sa zastavila aj  pred nákupným strediskom na Malej okružnej. Na úpravu chodníka, ktorý z jednej strany lemuje budovu, apelovali z hľadiska bezpečnosti nielen občania, ale i VMČ. 

Luhy II neobíde ani úprava zelene, zahŕňajúca orezanie konárov stromov, ktoré zasahujú do cesty. Betónový múrik, ktorý obrubuje areál bývalej materskej školy s detským ihriskom, bude sčasti pokrytý drevenými doskami, ktoré budú slúžiť ako lavičky na oddych pre rodiny s deťmi. Naopak, odstránenie dvoch opotrebovaných železných lavičiek a ich nahradenie novými by sa žiadalo v okolí bloku 1129. Definitívne riešenie záleží od toho, aké stanovisko zaujme VMČ. Oprava ďalších dvoch lavičiek pri detskom ihrisku a dvoch pri asfaltovom ihrisku sa bude realizovať v máji. Z rozpočtu sú pridelené financie aj na rekonštrukciu detských ihrísk na Luhoch II.

Výjazd sa skončil pred areálom ZŠ Veľká okružná. Ako skonštatoval primátor, mestská časť Luhy II patrí medzi pokojné a stabilizované lokality. O to sa svojou snahou pričiňujú aj samotní občania.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...