Z pracovného výjazdu primátora v mestskej časti Luhy I

Ďalší pracovných výjazd, zameraný na mapovanie a riešenie aktuálnych problémov v jednotlivých mestských častiach, absolvoval primátor Jozef Božik spolu s pracovnou skupinou vo štvrtok 24. apríla 2014 na Luhoch I.  

Výjazd začal pred panoramatickým 3D kinom, kde primátor priblížil rozvojové aktivity mesta na Luhoch I. Spomenul pri tom i plánovanú modernizáciu kinosály. Tá je momentálne vo fáze prípravy projektovej dokumentácie, termín realizácie však bude závisieť od finančných možností mesta. Ako bližšie uviedol pri prehliadke kinosály prevádzkovateľ kina Ľubomír Beňo, rekonštrukcia bude zahŕňať výmenu sedadiel, úpravu plochy na osadenie sedadiel, stupňov sedenia a výmenu podlahoviny. Nadväzovať by na to mali aj akustické úpravy a výmena vzduchotechnického zariadenia.

Trasa výjazdového dňa bola naplánovaná s prihliadnutím na pripravované aktivity investičného charakteru. K tým na Luhoch I patrí i rekonštrukcia chodníka pred blokmi 720 a 721 na Ul. gen. Svobodu a s ňou súvisiace vybudovanie odstavných plôch s prístupovou cestou pri bloku 721. Nemenej dôležitá bude tiež výstavba chodníka cez železničné priecestie, ktorá sa začne o niekoľko týždňov. Najnákladnejšou akciou na Luhoch bude v tomto roku rekonštrukcia obojstranných chodníkov a povrchu cesty na Malej okružnej, v hodnote viac ako 200-tisíc €. Investície do obnovy detského ihriska medzi špeciálnou základnou školou a blokom 968, o ktorú občania požiadali zástupcov mesta počas výjazdu, bude musieť podľa primátora počkať.  V prípade upozornení na prehrdzavené oplotenie okolo zadného vchodu do špeciálnej školy, zaplátané ostatným drôtom a na pozostatky železných stĺpikov z betónového múrika, ohrozujúce bezpečnosť detí pri ihrisku, bude však konať ihneď. O odstránenie týchto nedostatkov urgentne požiada zriaďovateľa školy, ktorým je Okresný úrad v Trenčíne. 

Pri bloku 828 na Ul. gen. Svobodu chválili obyvatelia vybudovanie nových odstavných plôch, vďaka čomu sa na ulici výrazne rozšírili parkovacie možnosti. Krátku zastávku mala výjazdová skupina aj v areáli Centra voľného času Relax, kde sa začala prestavba jedného z pavilónov na komunitné centrum.

Odtiaľ sa popri Dome služieb Luhy presunula k Základnej škole R. Kaufmana na Nádražnej ulici, kde primátor výjazd ukončil. Ešte predtým si v jej areáli prehliadol miesta, v ktorých začne už tento rok vyrastať moderné športové centrum.

Môže sa Vám ešte páčiť...