Z pracovného výjazdu primátora v mestskej časti Centrum

Pred niekoľkými dňami mali obyvatelia mestskej časti Centrum príležitosť otvorene  diskutovať o problémoch v meste s primátorom Jozefom Božikom na verejnom stretnutí. V stredu 23. apríla 2014 ho v rámci pracovného výjazdu mohli upozorniť na konkrétne nedostatky a spoločne hľadať spôsoby ich riešenia priamo v uliciach centra. Mnohí občania to aj využili.

Zhruba tridsiatka občanov čakala primátora, členov VMČ a pracovnú skupinu pri garážach na Škultétyho ulici, kde výjazd začínal. Výtlky na prístupovej ceste, ktoré boli nedávno na podnet občanov opravené, nie sú podľa majiteľov garáží jediným problémom v tejto lokalite. Pri výdatnejších dažďoch sa najmä v miestach, kde ústia odkvapové ríny na garážach, hromadí voda a následne steká do nižšie položených garáží. Táto situácia by sa podľa primátora  mohla zlepšiť po odstránení betónovo-asfaltového povrchu, ktorý by nahradila vrstva priepustného materiálu. Nateraz mesto pomôže s vyčistením priestoru a prehĺbením trativodu za poslednými garážami pri vale rieky.

Úplne iné problémy trápia najmä starších obyvateľov Komenského ulice. Ako sa pri stretnutí s výjazdovou skupinou posťažovali, život im strpčuje časť neprispôsobivých rómskych susedov z Nábrežnej ulice. Okrem odpadkov, ktoré hádžu pod ich okná, sú častokrát aj terčom ich nadávok či urážok. Niektoré rómske deti sa zabávajú aj tým, že hádžu do okien lopty, alebo sa hrajú so zvončekmi na bytovkách. Plot, ktorý oddeľuje rómsku komunitu od bytoviek na Komenského ulici sa im už opäť podarilo poškodiť. V tejto nadväznosti primátor občanom prisľúbil väčšiu frekvenciu hliadok mestskej polície. Zároveň rozhodol, že pozdĺž celého plota budú vysadene rýchlorastúce kríky.

I keď samotná Nábrežná ulica v pôvodnom pláne trasy nebola, výjazdová skupina si to namierila aj medzi rómsku komunitu. Prítomnosť primátora na Nábrežnej ulici tentokrát prijali jej obyvatelia veľmi pokojne. Rómovia, rovnako ako i obyvatelia Komenského ulice, vnímali pozitívne aj skutočnosť, že 28 rodín už bolo z Nábrežnej ulice deložovaných a bytovka č. 207 bude ešte tento rok uzavretá. Posťažovali sa však, že ich všetci hádžu do jedného vreca s asociálmi. Ukázať na konkrétnych vinníkov, ktorí poškodzujú plot, znečisťujú okolie bytoviek alebo vyčíňajú v uliciach ale nechceli.    

Ďalším cieľom výjazdovej skupiny bola Hurbanova ulica. Ponosy občanov na problematické odvodnenie ulice a prepadliny na jej povrchu sa pokúsi mesto riešiť prečistením cestných vpustí a vysprávkou najväčších nerovností. Na margo porušovania zákazu vjazdu sa bude uvažovať o umiestnení zábrany na ulici pri gastroeterologickej abmulancii.  

V rámci bežnej údržby budú opravené aj najväčšie výtlky na Ulici kpt. Nálepku, po prejdení ktorej sa výjazdová skupina vydala cez Park J. A. Baťu na Školskú ulicu. Pri tamojšej herni požiadali občania o vybudovanie zábrany medzi jej bočnou stenou a priestorom za vedľajšou bytovkou, ktorá by znemožňovala zákazníkom podniku toto priestranstvo znečisťovať.     

Bez povšimnutia nezostali počas výjazdového dňa ani aktuálne investičné akcie v centre. Patrí k nim i rekonštrukcia cesty pred ÚPSVaR, ktorá by mala byť odovzdaná do užívania  koncom mája. Približne v rovnakom termíne je plánované aj ukončenie úpravy a obnovy fasády bočných stien domu kultúry, oprava prístrešku nad hlavným vstupom do budovy by mal byť hotová už koncom mesiaca. Neposlednou investičnou akciou v centre je výstavba spevnených plôch medzi blokmi 647 a 648 na Nádražnej ulici, ktorá sa začne o niekoľko týždňov.

Poslednou zastávkou výjazdovej skupiny bol Park M. R. Štefáníka na Hrnčírikovej ulici, kde momentálne prebieha oprava mlatových chodníkov. V zrevitalizovanom parku sa už začiatkom mája uskutoční slávnostnosť pri príležitosti 95. výročia Štefánikovho úmrtia.            

Môže sa Vám ešte páčiť...