Z pracovného výjazdu primátora do mestskej časti Šimonovany

Posledný tohtoročný pracovný výjazd v rámci iniciatívy, ktorej cieľom je mapovať situáciu v jednotlivých mestských častí priamo v teréne, absolvoval primátor mesta Jozef Božik vo štvrtok 29. novembra 2012 v Šimonovanoch. Sprevádzali ho vedúci pracovníci mestského úradu a mestských organizácií, miestoprislušní poslanci a členovia výboru mestskej častí Šimonovany.

Pracovná skupina sa stretla pred predajňou Trend, odkiaľ prešla cez Tajovského ulicu a časť Dlhej ulice k areálu bývalej materskej školy na Bezručovej ulici. Práve táto budova, v ktorej kedysi sídlili jasle, materská škola aj elokované triedy ZŠ na Obuvníckej ulici, je považovaná za najväčšiu “chrastu“ najstaršej časti mesta. V roku 2004 bola škola kvôli nízkemu počtu žiakov zatvorená a odvtedy chátra budova, aj jej areál. Ako  pri prehliadke areálu uviedol riaditeľ  Správy majetku mesta Partizánske Pavol Dorman, do starých pavilónov sa pravidelne pokúšajú dostať bezdomovci, a takmer každý týždeň je potrebné zatarasovať vybité okná. Mesto sa objekt pokúšalo už niekoľkokrát predať aj s podmienkou Šimonovancov, aby išlo o stavbu typu zariadenia sociálnych služieb, záujemca sa však nenašiel. Podľa predsedníčky VMČ Šimonovany Márie Znášikovej už občania upustili od tejto podmienky a pripustili  by aj záujemcu o výstavbu rodinných či bytových domov, avšak v súlade s požadovanou zmenou územného plánu mesta, ktorý by v tejto lokalite pripúšťal výstavbu maximálne dvojpodlažného objektu. „Ideálne pre mesto aj Šimonovany by bolo nájsť záujemcu, ktorý tento objekt odkúpi. Získané financie by sme potom mohli použiť na rozsiahlejšiu rekonštrukciu budovy, v ktorej sídli pošta a na opravu Pekárenskej ulice. Chcem však zdôrazniť, tak ako i na nedávnom rokovaní so zástupcami obyvateľov Šimonovian, že v prípade výstavby bytových domov, určite nepôjde o byty pre sociálne slabšie rodiny, ako to tvrdia niektorí na internetových fórach. Mojou snahou bude rešpektovať vôľu občanov, t.z. realizovať akékoľvek zásahy do tohto územia len v súlade s ich postojmi a názormi, reflektujúcimi výstavbu rodinných domov alebo nízkopodlažných, do oblasti nevhodne nezasahujúcich objektov,“ zdôraznil primátor, podľa ktorého sa mesto pokúsi do konca volebného obdobia minimálne prijať rozhodnutie, čo s objektom na Bezručovej ulici urobí. Nakoľko jeho zbúranie by bolo pre mesto finančne nákladné, v prípade, že sa ho nepodarí predať, bude pravdepodobne  chátrať ďalších x-rokov.

Pracovná skupina ďalej pokračovala po Dlhej ulici, pričom bez povšimnutia nezostal ani stav ulice v časti od križovatky s Ulicou 9. mája po Tehelnú ul., ktorá by potrebovala rozsiahlu opravu povrchu. Na zozname šimonovianskych ulíc, ktoré by nutne potrebovali rekonštrukciu, je však na prvom mieste Pekárenská ulica. Ako ubezpečil primátor aj tamojších obyvateľov, pokiaľ mesto predá objekt na Bezručovej s výnosom, ulica sa bude môcť rekonštruovať. Zatiaľ sa však mesto pokúsi, rokovaním so Západoslovenskou energetikou, vyriešiť aspoň problém s nakláňajúcim sa stĺpom elektrického vedenia, na ktorý upozornil primátora jeden z obyvateľov Pekárenskej ulice. Počas prechodu cez Tehelnú ulicu primátor rozhodol o oprave rozbitého povrchu, zhruba 30 metrov dlhého úseku pred autobusovou zastávkou. Poslanec mestskej časti Šimonovany Jaroslav Tkáč upriamil pozornosť pracovnej skupiny na vyčistené priestranstvo pred starou sýpkou, ktoré dalo mesto do prenájmu súkromnej osobe. Tá plánuje otvoriť vo vedľajšom objekte kaviareň a priestranstvo, ktoré ešte pokryje zámkovou dlažbou, bude slúžiť ako parkovisko pre návštevníkov. Menej príjemný bol pohľad na nedávno vyčistený odvodňovací rigol, ktorý miestny občan poškodil nákladným autom pri prejazde na svoj pozemok, a ktorý je teraz povinný dať na vlastné náklady do pôvodného stavu. Kroky pracovnej skupiny smerovali po Cintorínskej ulici až k parkovisku za cintorínom, ktoré si niektorí občania už dlho pletú so smetiskom. Toto priestranstvo už dalo mesto niekoľkokrát vyčistiť, opäť sa tu však začínajú objavovať kôpky odpadu. Podľa Šimonovancov by určite pomohlo osvetlenie parkoviska, ktoré sa už pripravuje. Nečakaná situácia počas výjazdu, kedy miestny občan  z neďalekej ulice mieril takmer na pravé poludnie s vozíkom plným odpadu na parkovisko, však potvrdila, že osvetlenie nepostačí, pokiaľ samotní občania nebudú disciplinovaní. Do svedomia si vstúpil aj napomenutý  Šimonovanec a po dohovorení sa rozhodol odviesť odpad na zberný dvor.

Pracovný výjazd ukončil primátor na Šimonovianskej ulici pred budovou, v ktorej sídli pošta. Už o niekoľko dní sa začne prvá etapa jej rekonštrukcie, ktorá zahŕňa výmenu všetkých okien a vchodových dverí.  Ešte pred tým sa však pracovná skupina neplánované zastavila na krátku prehliadku areálu a kaštieľa Vodný hrad. Ako podotkol Jaroslav Tkáč, upravovaný areál, v ktorom pribudla na jar nová výsadba stromčekov, je už aj osvetlený. Ani to však nebráni vo vyčíňaní mladým vandalom, po ktorých najnovšie zostal vytrhnutý smetný kôš pri detských preliezačkách. Vo vnútri kaštieľa skupina diskutovala o možnostiach pravidelného využívania týchto priestorov, napr. aj na reprezentačné účely. Ako dodal primátor, pre celoročné využívanie jedného z najstarších zachovaných goticko-renesančných kaštieľov na Slovensku, bude potrebné doriešiť aj jeho odvlhčovanie a vykurovanie.

Môže sa Vám ešte páčiť...