Z októbrového zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

Posledný rokovanie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom v tomto volebnom období sa konalo v utorok 28. októbra 2014, v deň 96. výročia vzniku samostatného Československa. Aj to bol dôvod, prečo na jeho začiatku zaznela štátna hymna.

V úvode zasadnutia si prevzali príslušníci Mestskej polície v Partizánskom z rúk primátora Jozefa Božika  poďakovanie za dlhoročnú prácu. Pamätnou plaketou za viac ako 20-ročné pôsobenie v mestskej polícii bol ocenený služobne najstarší člen, náčelník Jozef Piterka. Spolu s ním boli rovnako odmenení aj velitelia zmien Henrich Straka a Jozef Žiak. Ďakovný list za 10 odslúžených rokov v mestskej polícii dostali – veliteľ zmeny Milan Ingeli a policajti Miloš Dolník, Ľuboš Bohunský, Milan Hajšo a Miroslav Slivka.

So správou o vývoji kriminality na území mesta za posledné mesiace vystúpil na zasadnutí riaditeľ OO PZ v Partizánskom Milan Chuťka. Dôležitou informáciou pre poslancov, ale aj všetkých občanov okresu Partizánske je rastúci počet krádeží motorových vozidiel, ale aj bicyklov. Pomôcť polícii pri odhaľovaní a eliminácii tejto trestnej činnosti by mal už čoskoro nový kamerový systém v meste. Občania by však mali byť obozretnejší pri ochrane osobných vecí, hlavne pri nakupovaní.

Poslancov prišiel informovať o stave nemocnice v Partizánskom jej riaditeľ Michal Orihel. Podľa jeho slov je nemocnica v dobrej ekonomickej kondícii a do konca tohto roka výška doteraz realizovaných investícií dosiahne sumu 2 milióny eur. Tá zahŕňa nielen investície do opráv striech, novej kotolne s kogeneračnou jednotkou, ale aj investície do modernizácie vnútorných priestorov nemocnice, kde sa väčšinou pohybujú pacienti. Postupne sú rekonštruované aj jednotlivé oddelenia a ich vybavenie. Viac ako 620-tisíc € použila spoločnosť Svet zdravia na nákup medicínskej techniky. V blízkej dobe bude otvorené nové moderné oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, kde bude zabezpečená starostlivosť o ťažké zdravotné stavy.

Rozpočet na roky 2015 až 2017 schválený

V ďalšom rokovaní zastupiteľstvo schválilo zrušenie niektorých všeobecne záväzných nariadení mesta (VZN) pre ich nesúlad s platnou legislatívou a tiež aktualizáciu VZN, ktorá je potrebná každoročne, a to z dôvodu nového rozpočtového roka. Návrh Územného plánu mesta Partizánske sa začal spracovávať v roku 2008. Dnes sa už dostáva do finálnej fázy. Jeho posledné verejné prerokovanie bolo v septembri a poslanci odsúhlasili správu o vyhodnotení vznesených pripomienok. Plénum zastupiteľstva prerokovalo a schválilo aj posledné zmeny v rozpočte mesta v tomto roku. Ako skonštatoval primátor, vďaka dobrému hospodáreniu a úsporám bolo možné presunúť v rozpočte ušetrené prostriedky hlavne do materských škôl na výmenu okien a opravy podláh. 

Dôležitým bodom programu rokovania bolo aj schvaľovanie rozpočtu na obdobie rokov 2015 až 2017. Poslancami prijatý návrh rozpočtu pre budúci rok je záväzný, predložený návrh na rozpočet pre roky 2016 a 2017 je orientačný. Investičnými prioritami mesta by mali byť dokončenie športového centra pri ZŠ R. Kaufmana, rekonštrukcia Vodného hradu v Šimonovanoch, modernizácia kinosály panoramatického kina, aj vybudovanie chodníka na Ulici gen. Svobodu, od kruhovej križovatky v centre po križovatku k nákupným centrám. „V rozpočte pre nové vedenie mesta a zastupiteľstvo sú rezervy, ktoré umožnia pokračovať v potrebných investíciách v každej mestskej časti Partizánskeho,“ dodal na margo nového rozpočtu primátor.  

V závere programu zaznelo z úst poslancov poďakovanie za dobrú vzájomnú spoluprácu a tiež prianie, aby aj noví poslanci, ktorí prídu po voľbách, hľadali riešenia v prospech občanov a mesta. Termín ďalšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva je stanovený na 9. decembra 2014. Vtedy zasadnú do poslaneckých lavíc úspešní kandidáti z novembrových komunálnych volieb.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...