Z októbrového verejného stretnutia primátora s obyvateľmi Štrkovca

Takmer tri hodiny trvalo v pondelok  7. októbra 2013 jesenné verejné stretnutie primátora Jozefa Božika na Štrkovci, na ktorom si od občanov okrem ďakovných slov za prácu mesta a otázok, vypočul aj ich problémy. Niektoré z nich však pomôže vyriešiť len vzájomná ohľaduplnosť a tolerantnosť ľudí.     

Odpočtu splnených úloh z aprílového stretnutia predchádzal  už štandardne súhrn informácií o aktuálnych investičných aktivitách a celkovom dianí v meste, po ktorom nasledovala bilancia výdavkov a investícií na Štrkovci za prvý polrok. Ide o sumu viac ako 236-tisíc €, do ktorej okrem bežnej údržby a opravy chodníkov, ciest, osvetlenia, zelene a MHD, primátor po prvýkrát zahrnul i financie, vynaložené v rámci originálnych kompetencií na chod a opravy školského klubu, jedální pri MŠ, ZŠ a samotnej MŠ. Tie z celkovej sumy ukrojili až 181,5-tisíc €. Najnákladnejšou investičnou akciou v mestskej časti, za ktorú sa aj Štrkovčania na stretnutí vedeniu mesta poďakovali, bolo vybudovanie chodníka na Ulici Fraňa Kráľa v hodnote 13,7-tisíc €.    

Vysypať štrkom chodníky na Námestí mieru, vyčistiť priestor pri hrádzi na Riečnej ulici, opraviť striešku na šmýkačke pri školskom klube, upraviť chodník na horný pomník, zabezpečiť štrk na svojpomocné vybudovanie parkovacích miest pri bloku č. 675, predĺžiť vysielanie oznamov mestského rozhlasu, upozorniť vedenie pošty na nedostatočný počet priehradok na vybavovanie a dohliadnuť na to, aby dali vodári do pôvodného stavu terény po rozkopávkach. To je prevažná skupina požiadaviek občanov z predchádzajúceho stretnutia, ktorú sa mestu podarilo splniť. Ako však povedal pri odpočte úloh zástupca prednostu MsÚ Štefan Hučko, kvôli obmedzeným finančným možnostiam mesta zostalo i niekoľko zatiaľ nedoriešených podnetov ako napr. oprava strechy nad skladom a osadenie 4 lavičiek v areáli MŠ, či rekonštrukcia časti Pribinovej ulice.

Viacerí Štrkovčania sa v diskusii obrátili na vedenie mesta so staronovým problémom. Tým je parkovanie áut, ktoré na úzkej Pribinovej ulici bránia prístupu k niektorým rodinným domom. Obdobný problém avizujú obyvatelia aj v súvislosti s nepovoleným prejazdom áut po spojovacích chodníkoch, ktorý obmedzuje pohyb chodcov,  ako aj s parkovaním áut na Moyzesovej ulici, ktoré  komplikuje výhľad ďalším vodičom. Radnica už nedisciplinovaných vodičov upozorňovala, pokutovala a v prípade obyvateľov Pribinovej ulice iniciovala i spoločné stretnutie. Situácia sa však podľa miestnych nezmenila. „Mesto požiada dopravný inšpektorát o osadenie dopravnej značky zákaz státia na Pribinovej ulici a mestská polícia bude nedisciplinovaných vodičov častejšie pokutovať. Viac už však urobiť nedokážeme. Všetko je to len o ľuďoch, o vzájomnej tolerancii a ohľaduplnosti,“ uzavrel túto problematiku primátor. Na stretnutí okrem iného zazneli i požiadavky na opravu verejného osvetlenia, pokosenie a vyčistenie vnútorných brehov rieky Nitry pri hrádzi, osadenie spomaľovača na Ul. T. Vansovej, vlastnú hudobnú znelku mesta a ohraničenie rozhlasových oznamov slovenskými, nie zahraničnými pesničkami. Na margo niektorých pripomienok občanov v diskusii člen VMČ Štrkovec Július Ligocký  podotkol, že občania by nemali očakávať pomoc len od mesta, ale aj osobne priložiť ruku k dielu, napr. aj organizovaným rôznych brigád.  

Môže sa Vám ešte páčiť...