Z októbrového verejného stretnutia primátora s obyvateľmi Centra

Stretnutie s obyvateľmi mestskej časti Centrum uzatvorilo v stredu 16. októbra 2013 sériu tohtoročných osemnástich dialógov primátora s občanmi v jednotlivých mestských častiach. V jeho úvode preto nemohlo chýbať pripomenutie tohtoročných veľkých finančných investícií, ako na pôde centra, tak aj celomestských.

Výkladnou skriňou každého mesta je jeho centrum. Partizánske nie je výnimkou a je pochopiteľné, že samospráva musí vynaložiť na jeho údržbu a rozvoj najviac finančných prostriedkov. Ilustruje to aj najvyššie číslo spomedzi všetkých deviatich mestských častí v bežných a kapitálových výdavkoch v prvom polroku 2013 – takmer 850-tisíc eur. Tridsiatke prítomných obyvateľov centra pripomenul primátor z ich najbližšieho okolia rekonštrukciu Ulice R. Jašíka, úpravy ďalších chodníkov a parkovacích plôch, revitalizáciu oboch parkov v centre, prebiehajúcu rekonštrukciu domu kultúry, či plánovanú prestavbu druhej časti rozostaveného Domu kultúry súkromnými investormi na kultúrno-športové centrum. Spomenul aj najbližšie naplánované investičné akcie mesta, medzi nimi rekonštrukciu komunikácie na Februárovej ulici a popred úradu práce. Z investícií iných subjektov, napríklad výstavbu novej autobusovej stanice v Partizánskom SAD Prievidza. Nevyhol sa ani hlavnému problému, ktorý mesto sužuje, a tým je nezamestnanosť. Samospráva však pre jeho zmiernenie má len minimálne možnosti. Neopomenul ani ďalšiu prioritu mesta, a to účinnosť prijatých opatrení voči asociálom, ktorí sa grupujú práve v centre. Situácia v bezpečnosti sa zlepšila, nie je však ideálna, a preto primátor iniciuje ďalšie legislatívne zmeny. 

Úloha sumarizácie plnenia podnetov od občanov z jarného stretnutia i výjazdového dňa v Centre pripadla opäť zástupcovi prednostky Štefanovi Hučkovi. Informácie, že opravy chodníkov na Školskej a Nádražnej ulici sú ako väčšie investície presunuté do budúceho roku, dal na pravú mieru primátor. Investičný dlh mesta bol vyčíslený na 150 miliónov eur, mesto má však reálne k dispozícii  len jeden milión, čo znamená, ani nie na jedno percento požiadaviek. Na občanov sa preto primátor obrátil s prosbou o trpezlivosť a toleranciu v napĺňaní ich oprávnených žiadostí. Optimizmom ich nenaplnilo ani vyjadrenie  prednostky MsÚ Dáši Jakubíkovej, reagujúcej na pripomienku občanov ohľadom úpravy prepadov a súvislých jazier medzi činžiakmi  647 a 648 na Nádražnej ulici. V tohtoročnom rozpočte bolo na úpravu vyčlenených 35-tisíc eur, pripravený projekt však počíta so sumou 90-tisíc. Preto sa bude realizovať na etapy a vzhľadom na neisté počasie, až v budúcom roku.

Občania ale naliehavo žiadali opraviť ďalšie prepadliny, v havarijnom stave Hurbanovu ulicu, navrhovali nové plochy na parkovanie, jednu aj pred stomatológmi na Februárovej ulici. Práve tu, na spojnici s Makarenkovou ulicou, chýba osvetlenie vstupov do domov a tma láka aj vykrádačov áut. Doterajšie sťažnosti na spolunažívanie s rómskym etnikom obývajúcim Nábrežnú ulicu, sa dnes sústreďujú o pár ulíc bližšie k centru, na Školskú ulicu. Obyvatelia susedných domov sa stali rukojemníkmi herne, ktorá ich obťažuje hlukom, svetelnými reklamami a podľa ich dokumentácie aj neoprávnene nainštalovaným odsávaním. Problémy s prevádzkou zariadenia, ako aj klientelou, potvrdil Jozef Piterka, náčelník mestskej polície, ktorá permanentne hliadkuje a zasahuje v blízkosti herne. Zdokumentované výhrady obyvateľov budú predmetom primátorom navrhnutého osobitného stretnutia zainteresovaných občanov, poslancov a majiteľa prevádzky, za ktoré sa prihovoril aj poslanec Juraj Krasula.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...