Z októbrového kontrolného dňa primátora na stavbách

Všetky aktuálne investičné aktivity samosprávy v Partizánskom sa realizujú pod holým nebom. Aj napriek výkyvom jesenného počasia pokračujú stavebné práce podľa harmonogramu. Tieto uspokojivé informácie priniesol vo štvrtok 27. októbra 2016 kontrolný deň primátora mesta Jozefa Božika na stavbách.  

Najnovšou investičnou akciou mesta je oprava povrchu časti Nemocničnej ulice v Šimonovanoch, od križovatky so štátnou cestou I/64 po prevádzku kovošrotu. Práce sa začali v posledný októbrový týždeň vyfrézovaním najviac poškodeným plôch vozovky. „Celkovo ide o opravu celoplošného úseku o rozmere zhruba 9×270 metrov. Najskôr budú odstránené lokálne nedostatky a následne sa bude robiť nová súvislá vrstva asfaltu v celej šírke komunikácie. Hotové by to malo byť do polovice novembra,“ priblížil Peter Minárik z referátu miestnych komunikácií MsÚ v Partizánskom.

V najstaršej mestskej časti má samospráva rozpracovaný aj ďalší projekt. Kompletná rekonštrukcia Pekárenskej ulice, na ktorú roky čakal nejeden obyvateľ Šimonovian, je už tri týždne v plnom prúde. „Vymenili sme vodovodné potrubie a teraz postupne vyberáme podložie. Zároveň hneď navážame nové vrstvy, ktoré sa budú hutniť,“ vysvetlil vedúci oddelenia územného rozvoja a výstavby MsÚ Milan Kráľ. Stavba by mala byť dokončená začiatkom decembra. I keď doteraz napredujú práce podľa plánu, komplikáciou by mohol byť sneh a mráz. „Asfaltový povrch sa bude klásť podľa vývoja počasia. V prípade, že ho nestihne položiť, pripravíme komunikáciu minimálne tak, aby bola zjazdná a pochôdzna,“ zdôraznil Kráľ.

Rekonštrukcia miestnych komunikácií je aj dôvodom dopravných obmedzení v centre Partizánskeho, s ktorými musia motoristi počítať do až konca novembra. Prvá etapa projektu, ktorá zahŕňala kompletnú obnovu ciest na Námestí SNP pred Strednou odbornou školou a časti ulice 1. mája, je už dokončená. „Pokračujeme rekonštrukciou zvyšnej časti ulice 1. mája, čo je vlastné druhá etapa. Momentálne vyberáme pôvodné konštrukcie a začíname s navážaním podložia, ktoré potom zhutníme,“ opísal aktuálny stav projektu Milan Kráľ.

V týchto dňoch sa tiež mesto venuje opravám prístupových chodníkov k bytovkám na Malej okružnej. „Pri bloku č. 938 sme obnovili dva prístupové chodníky a začiatkom novembra máme naplánovanú realizáciu ďalších troch pri bloku č. 943,“ povedal Róbert Dorušinec z Technických služieb mesta Partizánske.

Na sídlisku Šípok bola koncom októbra úspešné zavŕšená dvojmesačná rekonštrukcia terénneho schodiska, spájajúceho Horskú a Malinovského ulicu. „Najprv sme museli osekať nerovnosti a vyčistiť zvetrané podklady. Potom prišli na rad oporné múriky a nová betónová vrstva schodiska. Na konci sme už len dolaďovali detaily, natreli zábradlie a urobili terénne úpravy,“ zhrnul v krátkosti stavbyvedúci realizačnej spoločnosti Milan Preiss.

 

Modernizujú aj stredné školy 

 

Nové Športové centrum pri Základnej škole Radovana Kaufmana čaká už o niekoľko dní slávnostné otvorenie. Počas kontrolného dňa finišovali Technické služby mesta Partizánske s výstavbou chodníkov, spevnených plôch a terénnymi úpravami okolo nového objektu a za budovou školy. Aj v interiéri centra je už všetko pripravené na privítanie športuchtivých návštevníkov. „Ako posledné boli v hale namontované siete, ktoré chránia steny aj strop, a taktiež boli umiestnené ochranné prvky na oceľové stĺpy nosných oceľových konštrukcií,“ uviedol Peter Ridzik z oddelenia územného rozvoja a výstavby MsÚ.

Prednedávnom boli dokončené i rekonštrukčné práce v budove základnej školy. Ich výsledkom je úplne vynovená umyváreň pri školskej jedálni.     

 

Podľa harmonogramu zatiaľ postupujú aj práce v areáli Strednej odbornej školy v Partizánskom. Rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa i strechy, ktoré financuje ako zriaďovateľ školy Trenčiansky samosprávny kraj, budú sfinalizované v úvode decembra. „Najskôr sa začala zatepľovať zadná časť budovy, momentálne prebieha úprava zateplenia strechy, a po ukončení týchto prác, v priebehu asi dvoch týždňov, prejdeme na čelnú stranu budovy, kde bude znova pokračovať zateplenie,“ informovala riaditeľka školy Katarína Hartmannová. 

 

Trenčiansky samosprávny kraj neopomenul ani svoju druhú strednú školu v Partizánskom a investoval aj do modernizácie gymnázia. „Zrealizovali sme rekonštrukciu troch hygienických zariadení v hodnote takmer 40-tisíc eur. Jedno chlapčenské na prízemí a ďalšie, chlapčenské aj dievčenské, na prvom poschodí. Dokončili sme už aj stavebné práce, ktoré sa týkali renovácie prírodovedných laboratórií,“ zrekapituloval riaditeľ gymnázia Vladimír Karásek s tým, že do konca roka čaká školu ešte výmena väčšiny pôvodných okien za plastové, a tiež rekonštrukcia hygienických zariadení v telocvični.

Môže sa Vám ešte páčiť...