Z októbrového kontrolného dňa primátora na stavbách

Samospráva v Partizánskom realizuje aj v týchto jesenných dňoch viaceré investičné projekty. Jedným z nich je občanmi požadovaná výstavba chýbajúceho úseku chodníka na Víťaznej ulici vo Veľkých Bieliciach, na ktorú sa sústredila pozornosť v úvode októbrového kontrolného dňa primátora Jozefa Božika na stavbách.

Nová pešia komunikácia na Víťaznej ulici, s výstavbou ktorej začalo mesto v prvý októbrový týždeň, má priniesť v prvom rade bezpečnejší pohyb chodcov popri frekventovanej ceste II/593 smerom na Brodzany. „Chodník budujeme od mosta na štátnej ceste I/64 až po rodinné domy oproti Novej ulici, čo je zhruba 160 metrov. Snažíme sa pritom vychádzať v ústrety aj jednotlivým domácnostiam, aby mohli po výstavbe nového chodníka bez problémov vchádzať autami do nádvoria či z neho vychádzať,“ zdôraznil Peter Ridzik z oddelenia územného rozvoja a výstavby mestského úradu (MsÚ). Stavebné práce by mali trvať tri mesiace.

Bezpečnejší pre peších vo Veľkých Bieliciach je už chodník na Hlavnej ulici, vedúci popri štátnej ceste 1/64. „V rámci bežnej údržby sme opravili najmä prepadnuté úseky. Celkovo išlo o približne 105 metrov štvorcových chodníkov, pričom zámkovú dlažbu sme rozobrali, urobil sa nový základ a nanovo sa uložila dlažba do roviny,“ vysvetlil Peter Minárik z oddelenia životného prostredia a dopravy MsÚ.

Ďalšou aktuálnou investičnou akciou mesta vo Veľkých Bieliciach je rekonštrukcia pôvodného mlatového chodníka v miestnom parku, ktorý sa bude napájať na súčasný chodník zo zámkovej dlažby. „Nový chodník bude taktiež zo zámkovej dlažby, bude mať dĺžku 92 metrov a šírku 1,5 metra,“ spresnil Róbert Dorušinec z Technických služieb mesta Partizánske, ktoré sú realizátorom prác.

Obnovou pôvodného dopravného značenia na vozovke sa už o niekoľko dní definitívne zavŕši rekonštrukcia križovatky ulíc Družstevná a Nádražná. „Na stavbe bolo použitých takmer 2000 metrov štvorcových nového asfaltu. Súčasťou projektu bola aj nová prídlažba, vybudovanie 15 nových a rekonštrukcia 9 kanalizačných vpustí, a tiež vybudovanie bezbariérových častí chodníkov,“ ozrejmil Peter Minárik.

Minulosťou sa už stala bývalá výmenníková stanica na Horskej ulici na sídlisku Šípok. Na mieste po asanovanej chátrajúcej budove pripravuje mesto výstavbu odstavných plôch pre cca 20 motorových vozidiel.

Možnosti na zaparkovanie motorových vozidiel sa rozšíria aj na Šimonovianskej ulici v najstaršej mestskej časti. Pre tento účel bude slúžiť nová spevnená plocha, ktorú samospráva buduje oproti kaštieľu Vodný hrad. „Stavebné práce by mali byť ukončené do konca novembra, pričom tento priestor ponúkne dvadsať odstavných miest,“ doplnil vedúci oddelenia územného rozvoja a výstavby MsÚ Milan Kráľ.

V uplynulých týždňoch boli zrealizované úpravy a renovácie na viacerých pohrebiskách v meste. Na cintoríne Šípok pribudlo na jednom z najstrmších chodníkov kovové zábradlie v dĺžke 50 metrov, na cintoríne v Šimonovanoch dokončil jeho správca v minulom roku začatú opravu a rekonštrukciu betónových múrikov a oplotenia areálu pohrebiska. „Na Dome smútku vo Veľkých Bieliciach sme opravili časť vonkajšej fasády, ktorá bola najviac poškodená zatekajúcou strechou, ktorá je už taktiež opravená. V obnove fasády domu smútku budeme pokračovať budúci rok,“ informoval správca pohrebiska Miroslav Dvonč.

Na tréningovom ihrisku pri Futbalovom štadióne Karola Jokla prebieha výstavba tribúny a osvetlenia. „Robili sa výkopové práce, položili sme základové pätky, na ktorých bude postavená tribúna, dookola ktorej bude zámková dlažba a pod tribúnou bude vybetónovaná plocha. Kapacita tribúny bude sto miest na sedenie v štyroch radoch,“ doplnil konateľ realizačnej firmy Jozef Loviška.

Už dokončená je v týchto dňoch rekonštrukcia asfaltového ihriska vo vnútrobloku na ulici Janka Kráľa. Osadené boli basketbalové koše, stĺpiky na sieť pre volejbal a nohejbal a ochranná sieť za bránkami.

Na sídlisku Šípok vybudovalo mesto v poradí druhé workoutové ihrisko. Využívať ho môže široká verejnosť na cvičenie s vlastnou váhou tela. Jeho zriadenie ocenili aj mladí športovci, ktorí si ho vyskúšali. „Spĺňa všetky kritériá, či už pre tie mladšie aj staršie kategórie, ale aj nižšie alebo vyššie váhové kategórie, je to dobré ihrisko, takže sme veľmi spokojní,“ zaznelo od športovca Matúša.

(msk, sč)

Môže sa Vám ešte páčiť...