Z októbrového kontrolného dňa primátora na stavbách

Rekonštrukcia a modernizácia Materskej školy na Malinovského ulici, ktorá je zameraná na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy, je tesne pred ukončením. S aktuálny stavom projektu, realizovaným vďaka finančnej podpore Európskej únie vo výške 600-tisíc eur, sa oboznámil primátor Jozef Božik vo štvrtok 19. októbra 2017 v rámci kontrolného dňa na stavbách.

Rozsiahle stavebné práce na budove najmladšej materskej školy v Partizánskom trvajú už takmer štyri mesiace. Vnútorné priestory, okrem bazénovej časti, sú v plnom užívaní od začiatku septembra. Popri výmene okien sa v nich robila nová elektroinštalácia, ústredné kúrenie, vzduchotechnika, a tiež opravy a nové nátery stien i stropov. Komplet zateplená a zrekonštruovaná je už aj strecha a obvodový plášť budovy. „Momentálne robíme dokončovacie práce, ktoré zahŕňajú uloženie dlažby pri bazéne, dorobenie 30 metrov obrubníkov a domaľovanie schodiska. Predpokladám, že na konci októbra stavbu odovzdáme,“ konštatoval výrobný riaditeľ realizačnej spoločnosti Gustáv Krchlík.

Podľa aktuálneho stavu prác by mohla byť do konca októbra zavŕšená aj rekonštrukcia kaplnky na cintoríne v Návojovciach. Investície mesta do objektu, slúžiaceho ako dom smútku, si prioritne vyžiadali problémy s navlhnutým murivom a s odvádzaním dažďových vôd. „Od posledného kontrolného dňa sme dorobili fasádu, vrátane jej vymaľovania, pričom ďalšia firma súbežne dokončila renováciu strechy. V interiéri sme nahodili sanačné omietky, zabezpečili odvetranie stropu a začíname s maľovaním,“ v krátkosti zhrnul zástupca realizačnej firmy Štefan Hamara.

K investičným aktivitám samosprávy, zrealizovaným v tomto roku, sa zaradila renovácia priestorov Centra voľného času v Partizánskom. Stavebné práce, ktoré zahŕňali výmenu okien, ako aj opravy a vymaľovanie stien i stropov vo dvoch pavilónoch, boli dokončené v prvej tretine októbra.

Za uplynulé dva týždne pribudlo v uliciach Partizánskeho 24 nových stĺpov verejného osvetlenia. Doplnenie svetelných bodov sa týkalo trinástich lokalít v mestských častiach Centrum, Luhy I, Štrkovec a Šípok.

Novú investičnú akciu má mesto rozpracovanú na Námestí SNP. „Ide o rekonštrukciu časti chodníka pri výškovej budove a 36 metrov dlhého chodníka medzi Červenou a Slovanskou ulicou, a to z titulu presunu jedného z priechodov pre chodcov a zvýšenia bezpečnosti v križovatke s Jesenského ulicou,“ vysvetlil primátor.

Pribúdajú nové odstavné plochy

Od roku 2011 zabezpečilo mesto veľkoplošné opravy 22 súvislých úsekov miestnych komunikácií. Započítaná je v nich už aj prístupová cesta k Špeciálnej základnej škole v Partizánskom, ktorá dostala nový asfaltový povrch práve v týchto dňoch. „Pri tejto komunikácii bola zároveň vybudovaná nová spevnená plocha z vegetačných tvárnic, ktorá obyvateľom okolitých bytových domov poskytne desať odstavných miest s kolmým státím,“ informoval Igor Fábry z oddelenia životného prostredia a dopravy MsÚ.

Prednedávnom bola dokončená rekonštrukcia spevnenej plochy medzi bytovými domami č. 199 a 216 na Komenského ulici. Súčasťou stavebných úprav priestranstva s rozlohou takmer 250 metrov štvorcových bolo vytvorenie odstavných miest pre osobné motorové vozidlá, stojiska pre kontajnery a chodníka.

So zámerom optimalizovať statickú dopravu bola na Cintorínskej ulici v Šimonovanoch vybudovaná spevnená odstavná plocha s kapacitou devätnástich miest. „Pridanou hodnotou tejto akcie je skutočnosť, že predtým nekultúrne miesto v tejto lokalite sme zmenili na vysoko kultúrne a vďaka novému osvetleniu je aj bezpečnejšie,“ zdôraznil primátor. Motorizovaní návštevníci cintorína v Šimonovanoch určite ocenia aj úpravy terénu pri jeho hlavnom vstupe, kde môže teraz parkovať až šestnásť áut.

Podmienky na odstavenie motorových vozidiel by sa mali čoskoro zlepšiť aj pred bytovým domom č. 422 na Obuvníckej ulici. „V zmysle požiadaviek obyvateľov budujeme sedem plôch z vegetačných zatrávňovacích panelov,“ ozrejmil zástupca prednostky MsÚ Štefan Hučko.

Projekty s participáciou súkromných investorov

Priaznivcov cvičenia pod holým nebom určite poteší nové outdoorové ihrisko, ktoré vyrastá v areáli Letiska Malé Bielice. Buduje ho súkromná firma ako projekt v rámci komunitného participatívneho rozpočtu mesta, na ktorý získala finančný príspevok vo výške 2-tisíc eur.

S finančnou podporou viacerých sponzorov buduje mesto na cintoríne Šípok piestne miesto pre nenarodené deti. Ako doplnil Róbert Dorušinec z Technických služieb mesta Partizánske: „Práce sme začali v polovici októbra, pričom celú stavbu chceme mať hotovú do Dušičiek.“

Po dlhšej dobe sa na zoznam zastávok kontrolného dňa dostala nemocnica v Partizánskom. Aktuálne investície jej nájomcu, spoločnosti Svet zdravia, smerujú do modernizácie dvoch oddelení. Stavebné práce na neurologickom oddelení zahŕňajú výmenu podlahových krytín, renováciu hygienických zariadení pre pacientov a kompletnú obnovu náterov priestorov. Rekonštruuje sa aj na rádiodiagnostickom oddelelní. „Robia sa tu prípravné práce na umiestnenie a inštaláciu nového, plne digitalizovaného röntgenového prístroja, a tiež sa pripravujú nové priestory centrálneho sono pracoviska, ktoré budú komfortnejšie ako pre pacientov, tak i pre personál,“ priblížila námestníčka nemocnice pre ošetrovateľstvo Oľga Kečkešová.

(msk)

Môže sa Vám ešte páčiť...