Z októbrového kontrolného dňa primátora na stavbách

Kroky primátora Jozefa Božika s pracovnou skupinou viedli vo štvrtok 3. októbra 2013 na miesta rozpracovaných aj nedávno dokončených investičných aktivít mesta. Pravidelný kontrolný deň na stavbách dopadol opäť veľmi uspokojivo.  

Výstavba Kultúrneho domu vo Veľkých Bieliciach, ktorý bol už tradične prvou zastávkou kontrolného dňa, sa viditeľne blíži do finále. Po dokončení obkladov vonkajšej fasády sa robia terénne úpravy okolia pre položenie zámkovej dlažby. V interiéri finišujú prípravy na položenie dlažby, obkladov a podlahovej krytiny. Zároveň sa začína s penetráciou a líčením stien. „Urobili sme aj odvod dažďovej kanalizácie, ktorá je zvedená do vybudovanej studne. V prípade, že by sa tu urobila nejaká výsadba,  je možné tento zdroj využiť na  zavlažovanie,“ podotkol Jozef Jarošinec, riaditeľ Technických služieb mesta Partizánske, ktoré stavbu realizujú. Ako i teraz potvrdil, novembrový termín kolaudácie bude určite splnený.

Vo Veľkých Bieliciach prebieha súbežne aj ďalšia investičná akcia. Je ňou rekonštrukcia, resp. novovybudovanie dvoch chodníkov so zámkovou dlažbou a s odvodnením na miestnom cintoríne. Práce sa začali koncom septembra a realizačná firma už teraz avizuje v prípade dobrého počasia, odovzdanie stavby o týždeň skôr. Nové chodníky by tak mali slúžiť verejnosti už zhruba desať dní pred Sviatkom všetkých svätých. 

Jedny akcie končia, druhé začínajú

V pláne októbrového kontrolného dňa bola i obhliadka dvoch aktuálne dokončených stavieb. Prvou bola rekonštrukcia plochy v okolí Domu služieb Luhy, ktorá zahŕňala odstránenie pôvodnej asfaltovej pokrývky, narušenej sieťovými rozpadmi a položenie nového povrchu zo zámkovej dlažby. Tá istá dodávateľská firma nedávno úspešne dokončila  i rekonštrukciu úseku cesty na Malinovského ulici, ktorú mesto ešte minulý rok rozšírilo o odstavný pruh pre cca 36 vozidiel.

Koncom minulého mesiaca začalo mesto aj s budovaním spevnených odstavných plôch pri činžiaku č. 828 na Ulici gen. Svobodu, ktoré by mali do dvoch týždňov ponúknuť  kolmé parkovanie pre cca 50 áut. Úpravou terénu a položením zatrávňovacích panelov budú riešené v najbližších týždňoch aj spevnené  plochy pre 10 až 12 áut pri ZŠ na Malinovského ulici a pre 3 autá aj na Ulici Janka Kráľa.

Rekonštruujú sa aj spoločenské objekty

Podľa harmonogramu zatiaľ prebieha aj rekonštrukcia spoločenských priestorov na prvom poschodí budovy Pošty v Šimonovanoch, ktorá odštartovala pre necelými dvomi týždňami búracími prácami. „Začali sme s vytrhávaním omietky, pomaly budeme odstraňovať elektrické rozvody a začíname s budovaním priečok nových hygienických zariadení a výstavbou kuchyne,“ uviedol stavbyvedúci z realizačnej firmy, ktorá by mala stavbu ukončiť podľa plánu do konca novembra.

Postupnou výmenou okien, po ktorej bude nasledovať zateplenie a nová predná fasáda, mení v týchto dňoch svoj vonkajší vzhľad i budova Domu kultúry v Partizánskom. Mesto súbežne dokončuje aj rekonštrukciu a opravu prístrešku nad hlavných vchodom. „Práce na prístrešku sme museli nateraz prerušiť, pretože po výmene okien sa vyskytli problémy s napojením hydroizolácie. Pokračovať budeme hneď po ich vyriešení,“ vysvetli vedúci Oddelenia územného rozvoja a výstavby MsÚ Milan Kráľ.

Práce idú podľa plánu

Celkový stav investičných aktivít mesta zhodnotil primátor v závere kontrolného dňa ako veľmi uspokojivý: „Opäť môžem konštatovať, všetky stavebné práce zatiaľ prebiehajú podľa plánu. Dúfam, že tomu bude tak i na novembrovom kontrolnom dni, kedy pribudnú aj ďalšie dve akcie – rekonštrukcia povrchov Februárovej ulice a križovatky na Hrnčírikovej ulici“.

Môže sa Vám ešte páčiť...