Z novembrového kontrolného dňa primátora na stavbách

Samospráva v Partizánskom intenzívne pokračuje vo svojom investičnom pláne a jeho napĺňaniu sa venovala aj počas novembra. Do akej miery ovplyvnilo nevyspytateľné jesenné počasie práce na aktuálnych projektoch mesta a v akom štádiu sa nachádzajú, zisťoval primátor Jozef Božik v utorok 29. novembra 2016 v rámci pravidelného kontrolného dňa na stavbách.

Po takmer troch mesiacoch stavebných prác sa dostala do finálnej fázy rekonštrukcia dvoch ulíc v centre mesta. Neklamným znakom je čerstvo namaľované vodorovné dopravné značenie na kompletne zrenovovanej komunikácii pred Strednou odbornou školou na Námestí SNP. „Na ulici 1. mája sa už takisto robia dokončovacie práce, pričom celá stavba by mala byť odovzdaná do užívania v prvej polovici decembra,“ priblížil vedúci oddelenia územného rozvoja a výstavby MsÚ Milan Kráľ. 

Ďalšiu kompletnú rekonštrukciu miestnej komunikácie má mesto rozpracovanú v mestskej časti Šimonovany. Stavebné práce na Pekárenskej ulici ešte donedávna napredovali podľa harmonogramu, v uplynulých dňoch ich však spomalilo počasie. „Vzhľadom na chlad a mráz už nestihneme položiť asfaltový povrch. To budeme robiť až na jar. Dodávateľ prác nás však ubezpečil, že cesta bude upravená tak, aby sa po nej dalo prejsť pešo i autom,“ zdôraznil Milan Kráľ.

V polovici novembra bola dokončená oprava povrchu časti Nemocničnej ulice, v úseku medzi predajňou kovoštrotu a križovatkou so štátnou cestou 1/64. „Opravili sme vozovku na ploche cca 2500 metrov štvorcových. Zároveň sme prečistili cestné vpusty, aby mohlo byť odvádzanie povrchových vôd z komunikácie bezproblémovejšie,“ spresnil Peter Minárik z referátu miestnych komunikácií MsÚ v Partizánskom.

Za ostatný mesiac zrealizovalo mesto viaceré menšie investičné aktivity, ktoré potešia najmä chodcov. „V priebehu novembra sme pristúpili k opravám ďalších piatich prístupových chodníkov k bytovým domom na Malej okružnej. Taktiež bol opravený spojovací chodník na Ulici gen. Svobodu pri bloku č. 765 a zrekonštruovaná časť chodníka na Februárovej ulici pri bloku č. 637, kde sme zároveň rozšírili spevnenú plochu pre parkovanie. V neposlednom rade sme opravili aj spojovací chodník medzi Strojárenskou ulicou a areálom gymnázia,“ zhrnul primátor.

Samospráva si predsavzala vybudovať a rozšíriť počas tohto roka 24 stojísk kontajnerov na zber separovaného odpadu. Šesť z nich, na sídlisku Šípok, bolo zrealizovaných ešte v lete. „Koncom tohto mesiaca sme začali budovať osem z deviatich stojísk plánovaných v mestskej časti Centrum,“ uviedol Róbert Dorušinec z Technických služieb mesta Partizánske s tým, že ďalších sedem ich pribudne na Luhoch, jedno vo Veľkých Bieliciach a jedno na Štrkovci.

Už niekoľko dní sa pracuje v areáli futbalového ihriska ŠK Slovan Šimonovany. „V kontexte rozpočtových priorít schválených zastupiteľstvom pre tento kalendárny rok budujeme pre potreby futbalistov športového klubu spevnenú plochu pri šatniach. Ide o investíciu vo výške 11-tisíc €,“ informoval primátor.

Finančné prostriedky zo svojho rozpočtu vyčlenilo mesto aj na stavebné úpravy tzv. bazénika so zberačom dažďovej vody zo strešného plášťa Domu smútku na cintoríne Šípok. „Niekoľko desiatok rokov starý odvodňovací systém bol už sčasti nefunkčný, čo spôsobovalo zatekanie vody do interiéru domu smútku. My sme sa zamerali na vyšírenie pôdorysu bazénika a doplnenie ďalších prepadových vpustí, aby mohla voda lepšie odtekať,“ vysvetlil Henrich Ševčík z realizačnej spoločnosti, ktorá stavbu ukončila s týždňovým predstihom.

Primátor, ktorý je zároveň poslancom zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, sa zaujímal aj o stav aktuálne realizovaných projektov na oboch stredných školách v Partizánskom. V prípade odbornej školy investoval vyšší územný celok ako jej zriaďovateľ do rekonštrukcie obvodového plášťa a strechy budovy. „Strecha je už dokončená a robí sa na čelnej strane školy. Tým, že sa zhoršili poveternostné podmienky, termín ukončenia rekonštrukcie sa predĺžil do 16. decembra,“ konštatovala riaditeľka školy Katarína Hartmannová. 

Stavebný ruch vládne už dva týždne aj v telocvični gymnázia. Dôvodom sú rozsiahle rekonštrukčné práce v hodnote viac ako 90-tisíc €, ktoré sa týkajú prestavby šatní a hygienických zariadení. „Pôvodne tu boli dve šatne so spoločnými hygienickými zariadeniami. Po prestavbe vzniknú tri šatne, pričom každá bude mať svoju hygienickú časť, dievčenskú aj chlapčenskú,“ uviedol riaditeľ gymnázia Vladimír Karásek. Vynovené priestory telocvične budú môcť žiaci využívať začiatkom budúceho roka.

Môže sa Vám ešte páčiť...