Z novembrového kontrolného dňa primátora na stavbách

S aktuálnym stavom rozpracovaných investičných projektov v Partizánskom sa bol primátor Jozef Božik oboznámiť priamo v teréne tretí novembrový deň. Svoj pravidelných kontrolný deň na stavbách začal na sídlisku Luhy I.

Jedným z najväčších investičných projektov mesta tento rok je vybudovanie Multifunkčného športového centra pri ZŠ Radovana Kaufmana. Realizuje sa vďaka finančnému daru, ktorý mestu venovala dánska súkromná nadácia. Výška dotácie predstavuje 800-tisíc eur, zvyšných 400-tisíc eur hradí mesto zo svojho rozpočtu. Nové športové centrum, ktoré ponúkne bohaté možnosti nielen pre žiakov školy, ale aj širokú verejnosť, by malo uzrieť svetlo sveta koncom apríla 2016. V týchto dňoch sa finišuje s opláštením novej telocvične. „Na budove šatní sa montujú stropy a na objekte náraďovne sa realizuje zakladanie stavby. Tepelný kanál bol už preložený, takže vykurovanie v škole funguje tak, ako má. Práce pokračujú bez problémov,“ zhrnul situáciu na stavbe Peter Ridzik z referátu stavebného manažmentu MsÚ.

S ďalším projektom, ktorý sa v ostatných dňoch realizoval v budove ZŠ Radovana Kaufmana, je už dodávateľská firma hotová. S prvou etapou výmeny okien na budove školy finišovali robotníci počas kontrolného dňa. „Ešte robíme práce, týkajúce sa inštalovania žalúzií, parapetov a dokončovacích prác,“ ozrejmil zástupca realizačnej firmy Ján Oravec. Dielo bolo dané do užívania v závere ostatného týždňa a celkovo bolo v budove vymenených 42 kusov blokov okien na čelnej a zadnej strane vonkajšieho plášťa budovy.

„Bojové“ podmienky a každodenné dochádzanie do Základnej školy na Šípku musia ešte nejaký čas pretrpieť žiaci ZŠ Rudolfa Jašíka. Trpezlivosť ruže prináša a už o mesiac by sa mali tešiť zo zrekonštruovaného pavilónu A. Revitalizácia budovy bude pre pedagógov a deti znamenať nielen krajšie priestory, ale aj skvalitnenie podmienok v škole. Jej súčasťou sú totiž práce ako zateplenie strechy a obvodového plášťa, obnova elektroinštalácie, ústredného kúrenia, osvetlenia a omietok v interiéri budovy. „Čo sa týka zateplenia, už sa robí druhá časť, ktorá je pred dokončením. Kúrenie je tiež v štádiu dokončenia, čiastočne sa už kúri v jednotlivých miestnostiach. Dorábame také práce ako maľovky, elektroinštaláciu, dopojenie svietidiel,“ uviedol zástupca realizačnej firmy Jozef Loviška.

Nové osvetlenie aj ihrisko

Do rozpracovaných investičných projektov mesta patrí aktuálne rekonštrukcia detského ihriska Bodkolienka na sídlisku Luhy I, kde v týchto dňoch pribudli nové prvky, ako hojdačka, lanovka a lienka.

Do užívania bolo prednedávnom odovzdané aj detské ihrisko na Bezručovej ulici v Šimonovanoch, ktoré slúži deťom v najstaršej mestskej časti. Ako doplnil primátor, „dodané bolo investorom, mesto neplatilo za jeho vybudovanie ani euro. Majetkovo je vysporiadané, čo znamená, že pozemok pod ním aj samotné ihrisko sú v majetku mesta.“

Dôležitým projektom je aj osadenie lámp verejného osvetlenia pri Kostole Božského Srdca Ježišovho. Ďalšie svietidlá pribudnú vo vnútroblokoch na Makarenkovej, Februárovej a Komenského ulici.

Na „návšteve“ v centre

Plné ruky práce majú v týchto dňoch robotníci Technických služieb mesta (TSM), ktorí sa podieľajú na oprave strechy Mestskej športovej haly a tiež zateplení a úprave fasády obvodového plášťa v zadnej časti Zimného štadióna v Partizánskom. „Od uvedenia do prevádzky bol zimný štadión v zadnej časti neokožovaný a nezateplený, preto upravujeme aj tú zvyšnú časť, to je 400 metrov štvorcových,“ priblížil riaditeľ TSM Jozef Jarošinec.

Mesto Partizánske sa realizuje aj v areáli kúpaliska Dúha. Po rekonštrukcii schodov tribúny na opaľovanie pristúpili TSM v tomto období na ďalšiu modernizáciu. „Opravujeme detské brodisko, ktoré bolo v lete terčom sťažností rodičov. Položíme novú dlažbu a pripravujeme kúpalisko tak, aby ďalšia sezóna bola bezproblémová,“ uviedol Jarošinec.

Pri návšteve zimného štadióna a kúpaliska Dúha sa pozornosť pracovnej skupiny zamerala aj na plochu medzi blízkou športovou halou a riekou Nitra. Len donedávna na parcele s rozlohou 7900 m2 doslova „parazitovala“ nelegálna skládka so stovkami ton odpadu. „Po 25 rokoch ju mesto Partizánske odstránilo aj vďaka podpore z Environmentálneho fondu SR,“ uznal primátor. Na inštitúciu sa totiž mesto obrátilo so žiadosťou o dotáciu na sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom a získalo viac ako 16-tisíc eur.

Pribúdajú aj odstavné plochy

Pracovná skupina zamierila v rámci kontrolného dňa aj do Malých Bielic, kde sa momentálne likviduje schátraný objekt bývalého spoločenského centra. Na jeho asanáciu získalo mesto dotáciu z ministerstva financií.

Z vlastných prostriedkov financuje výstavbu odstavných plôch pri kostolíku na Kúpeľnej ulici. „Stavba by mala byť hotová do 15. novembra s tým, že sa vybuduje spevnená plocha pre pozdĺžne odstavenie zhruba dvanástich motorových vozidiel,“ spresnil Peter Minárik z referátu miestnych komunikácií MsÚ. Ide o pozdĺžne parkovanie medzi cestou a oplotením parku.

Nové odstavné plochy vznikajú aj v mestskej časti Štrkovec, kde pribudne 24 miest na Októbrovej ulici pri obytnom bloku č. 682. Ako potvrdil Peter Minárik: „Momentálne sa realizuje prvá časť výstavby, druhá príde na rad v budúcom roku.“

Dažde už nebudú strašiakom

Dôležitý projekt má mesto rozpracovaný aj na sídlisku Šípku. Jeho cieľom je eliminovať problémy, ktoré pravidelne vznikali v dolnej časti Horskej ulice v čase prívalových dažďov. Skúšané v minulosti boli najmä múry bytového domu č. 1308, ku ktorým lejaky doniesli vždy množstvo blata a voda sa v čase výdatných dažďov dostala často nielen k pivničným oknám, ale dokonca aj do vchodov a pivníc. Mesto Partizánske vyrieši tento problém odvedením dažďových vôd kanalizáciou a odvodňovacím rigolom. Ako uviedol primátor, hoci sa týka najmä bytového bloku č. 1308, technické riešenie odvodnenia platí pre celú Horskú ulicu. Práce by mali byť podľa stavbyvedúceho Milana Preissa hotové koncom novembra.

Medzi nedávno zrealizované projekty patrí oprava strechy na budove Domu smútku na cintoríne Šípok

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...