Z novembrového kontrolného dňa primátora na stavbách

Tretí novembrový deň sa bol primátor Jozef Božik po mesiaci opäť oboznámiť priamo v teréne s aktuálnym stavom rozpracovaných investičných projektov v meste. Kontrolný deň na stavbách začal na sídlisku Luhy.

Posledné tri mesiace bolo na sídlisku Luhy poriadne rušno. Dôvodom bola rekonštrukcia komunikácií a chodníkov na Malej a Veľkej okružnej. Oprava 273-metrov dlhého úseku cesty a chodníka na Veľkej okružnej bola ukončená pred tromi týždňami. Rozsiahlejšie rekonštrukčné práce na Malej okružnej sú vo finálnej fáze v týchto dňoch. Podľa slov stavbyvedúceho sa dorobia už len terénne úpravy a vodorovné dopravné značenie, ktoré nebránia užívaniu diela.    

Od posledného kontrolného dňa postúpili aj rekonštrukčné práce v Centre voľného času. Prestavba jedného z pavilónov, ktorý bude slúžiť pre vzdelávacie aktivity komunitného centra, by mala byť dokončená krátko pred Vianocami. Ako informoval zástupca realizačnej spoločnosti Juraj Ölvecký, vnútorné inštalácie sú hotové na 80 až 90 percent, vonku pokračuje zatepľovanie fasády a strechy.

 

V druhej polovici decembra plánuje aj SAD Prievidza, a.s. kolaudáciu novej autobusovej stanice. „Dokončujeme práce na vonkajších omietkach, vnútorné práce a čakáme na objednané interiérové zariadenie. Sme však ešte závislí od pripojenia dátových sietí, ale predpokladáme, že v decembri budeme stavbu kolaudovať,“ potvrdil generálny riaditeľ spoločnosti Michal Danko. 

 

Na štátnej ceste 1/64 vo Veľkých Bieliciach pribudli v ostatných týždňoch dva nové priechody pre chodcov, tretí sa v týchto dňoch buduje pri autobusovej zastávke v Šimonovanoch. „S prácami sme zhruba v polovici. Momentálne prebieha výstavba zastávkových pásov, boli položené cestné a záhonové obrubníky a urobili sme odvodnenie komunikácie pomocou vsakovacích blokov. Obdobne budeme postupovať aj na druhej strane cesty,“ vysvetlil stavbyvedúci. Do polovice novembra by mal byť odovzdaný do užívania aj štvrtý novovybudovaný priechod pre chodcov na štátnej ceste, pri predajni kobercov v Šimonovanoch.

K úspešnému zavŕšeniu smeruje v týchto dňoch výstavba nových odstavných plôch na Horskej ulici, kde budú mať obyvatelia Šípku k dispozícii 31 pozdĺžnych stojísk. Ku koncu sa rovnako chýli aj rozsiahla rekonštrukcia hlavného pavilónu Základnej školy na Malinovského ulici na Šípku. „V tomto týždni budú viac-menej ukončené práce na rekonštrukcii fasády, a potrebujeme ešte niekoľko dní na úpravy okolia školy,“ uviedol vedúci územného rozvoja a výstavby MsÚ Milan Kráľ.  

 

Medzi ukončené investičné akcie mesta sa v priebehu októbra zaradila rekonštrukcia priestorov, v ktorých má svoje zázemie futbalový klub Slovan Šimonovany, ako aj výstavba 150 metrov dlhého mlatového chodníka v Parku Milana Rastislava Štefánika. Do konca tohto roka sa bude realizovať ešte niekoľko projektov. „Tento týždeň začíname v Šimonovanoch s ďalšou etapou rekonštrukcie budovy, v ktorej sídli pošta. Okrem tohto budeme pokračovať s výmenou okien v jednotlivých materských školách a naplánovanú máme aj opravu podlahy v Materskej škole na Veľkej okružnej,“ dodal primátor. 

Môže sa Vám ešte páčiť...