Z novembrového kontrolného dňa primátora na stavbách

Od začiatku roka vybudovala samospráva Partizánskeho v rámci mesta nové chodníky v dĺžke viac ako osemsto metrov a ďalších tisíc metrov bolo zrekonštruovaných. K tomuto sumáru sa už čoskoro pripočíta aj dĺžka novej pešej komunikácie na ulici Športovcov vo Veľkých Bieliciach. Podrobnejšie informácie o jej výstavbe, ako aj o aktuálnom stave ďalších investičných aktivít v meste, zazneli počas novembrového kontrolného dňa primátora Jozefa Božika na stavbách.

Chodník zo zámkovej dlažby na ulici Športovcov, ktorý vyrastá po ľavej strane komunikácie smerom k veľkobielickej základnej škole, bude dlhý 270 metrov a široký dva metre. Do užívania verejnosti by mal byť odovzdaný v polovici decembra. „Tento chodník bol investičnou prioritou našej mestskej časti a sme veľmi radi, že došlo k jeho realizácii, nakoľko sa tým zvýši aj bezpečnosť detí, ktoré tadiaľto denne chodia do a zo školy,“ uviedla predsedníčka Výboru mestskej časti Veľké Bielice Iveta Struhárová.

V súvislosti s pripravovaným zavedením systému regulovaného parkovania v centrálnej mestskej zóne pristúpila samospráva k výstavbe časti nového chodníka zo zámkovej dlažby na Nádražnej ulici. „Pôvodný asfaltový chodník, ktorý tam je vybudovaný, zostane a bude slúžiť pre odstavenie motorových vozidiel. Zároveň bude mať komunikácia požadované šírkové parametre, aby na nej mohla byť zachovaná obojsmernosť premávky,“ vysvetlil Peter Minárik z oddelenia životného prostredia a dopravy mestského úradu (MsÚ).

Nový povrch zo zámkovej dlažby dostal nedávno 56 metrov dlhý úsek pôvodne asfaltového chodníka pred daňovým úradom na Makarenkovej ulici. Rovnakým spôsobom sa tiež aktuálne renovujú asfaltobetónové chodníky pri oplotení areálu centra voľného času. „Ide o rekonštrukciu dvoch chodníkov o celkovej ploche zruba 340 metrov štvorcových, pričom jeden je už hotový a druhý by mal byť dokončený v prvý decembrový týždeň,“ doplnil Peter Minárik.

V týchto dňoch mesto opravuje aj časť chodníka na Hrčírikovej ulici od mestskej tržnice po šikmý mlatový chodník v parku. Ako ozrejmil Igor Fábry z oddelenia životného prostredia a dopravy MsÚ, výmena zámkovej dlažby a parkových obrubníkov nadväzuje na prebiehajúcu rekonštrukciu verejného osvetlenia na tejto ulici: „Jej súčasťou je výmena svietidiel za nové LED svetlá, osadenie nových hliníkových stožiarov, ako aj káblových rozvodov, ktoré boli uložene pod chodník“.

Nové svietidlá sa nedávno rozžiarili na Bezručovej a Záhradníckej ulici v Šimonovanoch. „V rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia sme nainštalovali na dvadsať nových oceľových stožiarov moderné LED svietidlá, ktoré menia intenzitu svietivosti. Do polnoci je to 100 percent, potom do piatej hodiny ráno 50 percent a následne opäť stúpne na 100 percent,“ informoval Igor Fábry.

Modernejšie školy aj ihriská

Medzi finančne náročnejšie investičné akcie samosprávy v tomto roku sa zaradí aktuálne realizovaná rekonštrukcia pavilónu telocvične v Základnej škole na Malinovského ulici. Cieľom projektu v hodnote viac ako 200-tisíc eur je zníženie energetickej náročnosti budovy. „Stavebné práce sú zamerané na zlepšenie tepelnotechnických vlastností objektu a zahŕňajú výmenu drevených okien za plastové, zateplenie a rekonštrukciu strechy, obvodových múrov a tiež odčlenenie únikového schodiska od budovy telocvične,“ priblížil rekonštrukciu vedúci oddelenia územného rozvoja a výstavby MsÚ Milan Kráľ s tým, že plánovaný termín ukončenia prác je do 17. decembra.

Prerába sa i v budove školského klubu detí pri Základnej škole Radovana Kaufmana. Kompletnou rekonštrukciou prechádzajú dievčené aj chlapčenské hygienické zariadenia na prízemí. Dokončená má byť krátko pred vianočnými sviatkami.

Modernejšie a dôstojnejšie kontúry nadobudla po rekonštrukcii aj spoločenská sála Domu kultúry v Partizánskom. „Steny a strop boli vyspravené, vymaľované a taktiež bola položená nová podlahová krytina. Začiatkom budúceho roka pribudnú do spoločenskej sály aj nové pohodlné stoličky,“ uviedla riaditeľka Mestskej umeleckej agentúry Partizánske Martina Baboľová.

V areáli futbalového ihriska v Šimonovanoch už čaká na odovzdanie do užívania novovybudované multifunkčné ihrisko s umelým povrchom, na ktorom sa bude hrávať futbal, volejbal, nohejbal a tenis. „Aktuálne realizujeme výstavbu prístupových chodníkov k ihrisku, aby naň dalo bezproblémovo dostať,“ doplnil primátor.

V uplynulých mesiacoch mesto modernizovalo aj detské ihriská. Vo viacerých mestských častiach i priamo v areáloch materských škôl bolo nainštalovaných celkovo pätnásť nových hracích prvkov. Okrem pružinových hojdačiek, mini domčekov či detských prehupovačiek pribudli aj viacfunkčné herné zostavy, ktoré budú deti motivovať k pohybovým aktivitám a rozvíjať ich motorické zručnosti. V mestskej časti Luhy II bola osadená viacfunkčná integrovaná zostava aj pre deti so zníženou schopnosťou pohybu a vnímania. „Obsahuje prvky, ako napríklad piškvorky, prvky na nácvik jemnej motoriky, hlavolamy a iné, ktoré sú vhodné aj pre vozíčkarov,“ ozrejmil Igor Fábry.

Investície so súkromných zdrojov

Zariadenie sociálnych služieb Domov uspelo v tomto roku v projektoch dvoch súkromných nadácií. Vďaka nim sa podarilo doplniť nové prvky do záhrady a parku v areáli Domova, ktoré majú nielen skrášľujúci, ale aj náučný charakter. „Prvým je exteriérová edukačná hra Aromaterapia, mágia záhradných bylín, kde sa nachádza deväť druhov záhradných byliniek a k tomu sme vytvorili bylinkovú pyramídu. Naši klienti si môžu k nim privoňať alebo si ich aj odtrhnúť,“ priblížila projekt riaditeľka zariadenia Petra Zubatá. Ďalší prvok vznikol v zadnej záhrade za budovou. Ide o vyvýšené záhony, ku ktorým bol umožnený ľahší prístup aj pre ľudí na invalidných vozíkoch a pre menej pohyblivých klientov.

V Mestskom 3D kine privítajú návštevníkov zrekonštruované vstupné priestory. „Pri príležitosti 40. výročia zahájenia prevádzky kina sme pristúpili k modernizácii vestibulu, ktorú som financoval z vlastných zdrojov. Išlo o výmenu stropných svetiel a panelov, zrealizovali sa akustické úpravy, pribudla klimatizácia, a taktiež sme v rámci doplnkových služieb vytvorili bufetový sektor,“ opísal úpravy súkromný prevádzkovateľ kina Ľubomír Beňo.

Slovenská autobusová doprava Prievidza sa začiatkom novembra pustila do rekonštrukcie autobusového nástupišťa. „Je rozdelená do niekoľkých etáp a bude prebiehať takmer tri roky. Zhruba na tretine nástupíšť už bola vymenená strešná krytina a kovová časť stanovíšť. Súčasťou je aj výmena strešných svietidiel. Práce budú pokračovať v budúcom roku tak, aby všetky nástupištia mali nový strešný plech a aby konštrukcie boli zrenované, pribudne aj nový mobiliár,“ vysvetlil primátor a tým, že nasledovať bude rekonštrukcia okolitých chodníkov a vybudovanie spevnenej plochy pre parkovanie motorových vozidiel, ktorej súčasťou by mala byť aj elektronabíjacia stanica.

Nemocnica v Partizánskom realizovala v uplynulých mesiacoch viaceré investičné aktivity, ktoré zahŕňali vymaľovanie priestorov, rekonštrukciu podláh a hygienických zariadení na viacerých oddeleniach a modernizáciou prešla aj diabetologická a pľúcna ambulancia. „Vo viacerých ambulanciách tiež pribudli germicídne žiariče, ktoré zaisťujú väčšiu čistotu ovzdušia a do konca roka očakávame aj tri nové odsávačky, nový sonograf vyššej triedy, ktorý má spresniť a urýchliť diagnostiku a dve hodnotiace stanice na CT-prístroj aj so softvérovým vybavením. To všetko sú veci, vďaka ktorým sa zvýši bezpečnosť, operabilnosť a rýchlosť jednotlivých vyšetrení,“ zdôraznil námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť nemocnice Gabriel Krbúšik.

(msk, Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...