Z novembrového kontrolného dňa primátora na stavbách

Aktuálne rekonštrukcie miestnych ciest, spoločenských priestorov, výstavba kultúrneho domu aj novovybudované odstavné parkovacie plochy a chodníky sú dôkazom toho, že investičný rozvoj v meste napreduje. Takýto záver priniesol v utorok 5. novembra 2013 pravidelný kontrolný deň primátora mesta Jozefa Božika na stavbách.   

Kolaudácia nového Kultúrneho domu vo Veľkých Bieliciach sa blíži. Ako bolo vidieť aj na tvare miesta, Technické služby mesta Partizánske, ktoré stavbu realizujú, dokončia práce v plánovanom termíne. „Zostáva dorobiť podlahy, definitívne nátery stien a drobné inštalácie vypínačov, zásuviek a núdzových svietidiel. Súčasne dokončujeme i vonkajšie úpravy okolitého terénu, tak, aby sme mohli posledný novembrový týždeň nový kultúrny dom skolaudovať,“ povedal riaditeľ TSM Jozef Jarošinec.

Rekonštrukcie spoločenských priestorov

Stavebné práce pokračujú aj na budove Domu kultúry v centre mesta, i keď daždivé jesenné počasie spôsobuje realizačnej firme nemalé problémy. „Začali sme robiť nátery na fasáde čela budovy, ale kvôli dažďu sme museli tieto práce pozastaviť. Podkladové murivo musí byť úplne suché, pretože by sme úplne zničili farbu. Ale nezaháľame a pokračujeme s výmenou okien na prízemí,“ vysvetlil aktuálny stav prác konateľ firmy.

Od predchádzajúceho kontrolného dňa sa pohla dopredu i rekonštrukcia spoločenských priestorov na prvom poschodí budovy Pošty v Šimonovanoch, ktorá by mala byť dokončená do konca novembra. Po búracích prácach boli kompletne urobené nové rozvody vody a elektriny. Nasledovať bude obklad kuchyne a hygienických zariadení, montáž konštrukcie pre sadrokartón, stierkovanie stien a položenie podlahy. 

77 odstavných plôch

V harmonograme novembrového kontrolného dňa bola opäť zahrnutá i obhliadka nedávno   dokončených stavieb. Medzi ne patria aj novovybudované chodníky s odvodnením na cintoríne vo Veľkých Bieliciach, ktoré sa podarilo aj vďaka dobrému počasiu dokončiť v avizovanom predstihu a verejnosť ich mohla využívať už necelé dva týždne pred Sviatkom všetkých svätých. Osadenie antikorového zábradlia pri chodníku, ktoré zabrzdili výrobné problémy dodávateľa, bude otázkou najbližších dní.

V ostatných dňoch boli tiež vybudované spevnené odstavné plochy vo viacerých lokalitách mesta. Úpravou terénu a položením zatrávňovacích panelov vzniklo 50 nových parkovacích miest pri činžiaku č. 828 na Ulici gen. Svobodu, štyri na Ulici Janka Kráľa, ďalších osem pri bloku 1155 a pätnásť pri ZŠ na Malinovského ulici.

Dopravné obmedzenia

Z dôvodu rekonštrukčných prác musia vodiči minimálne do konca mesiaca počítať s uzavretím Februárovej ulice. „Po búracích prácach pokračujeme pokládkou prídlažby, uličných vpustí a vsakovacích jám. V horizonte dvoch týždňov by sme chceli odfrézovať pôvodný kryt a položiť nové asfaltové vrstvy,“ spresnil stavbyvedúci s tým, že plánovaný termín dokončenia prác môže oddialiť nepriaznivé počasie.

Novú asfaltovú pokrývku s odvodnením zahŕňa aj aktuálne prebiehajúca rekonštrukcia povrchu frekventovanej križovatky na Hrnčírkovej ulici. Po oprave podložia časti priľahlej Moyzesovej ulice, osadení nových uličných vpustí, nastavení sklonov cesty a odfrézovaní vrchnej časti asfaltu je na sobotu 9. novembra pripravené asfaltovanie. „Chcem  občanov a vodičov požiadať o  trpezlivosť, pretože tieto práce na križovatke sa budú robiť za plnej uzávery,“ dodal primátor. 

Môže sa Vám ešte páčiť...