Z mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo v Partizánskom schválilo vo štvrtok 26. mája 2011 na svojom druhom tohtoročnom mimoriadnom zasadnutí návratnú finančnú výpomoc vo výške 45 tisíc eur pre neziskovú organizáciu Domov Partizánske.

Domov, n. o. Partizánske dostal doteraz v roku 2011 na prevádzku iba čiastočnú dotáciu z VÚC a doposiaľ žiadnu zo štátu. Táto dotácia spolu s príjmami od klientov a návratnou finančnou výpomocou vo výške 10 tisíc €, ktorú už mesto organizácii poskytlo, sú však nedostatočné na pokrytie skutočných výdavkov. Domov sa dostal do finančného sklzu a nie je schopný svojim zamestnancom uhradiť mzdy za mesiac apríl, máj, ani odvody za mesiac máj (celkovo cca 44 350 €).
Mestské zastupiteľstvo schválilo Domovu návratnú finančnú výpomoc vo výške 45 tisíc € so splatnosťou do 30. septembra 2011, ktorý mesto dočasne uvoľní z kapitoly podielových daní mestského rozpočtu. Po pridelení štátnych dotácií sa plná výška príspevku opäť vráti do rovnakej kapitoly rozpočtu. Poslanci doplnili navrhované uznesenie aj o druhý bod, podľa ktorého má Domov, n. o. Partizánske predložiť na riadnom júnovom zasadnutí zastupiteľstva analýzu perspektívy poskytovania sociálnych služieb. „Situácia, ktorá nastala v Domove , n. o. je pre nás signálom, aby sme sa vážne zaoberali modelom financovania tohto zariadenia,“ dodal primátor mesta Jozef Božik.

Môže sa Vám ešte páčiť...