Z marcového verejného stretnutia primátora s obyvateľmi Veľkých Bielic

Viac ako šesťdesiat Veľkobieličanov prijalo v pondelok 24. marca 2014 pozvanie primátora Jozefa Božika na jarné verejné stretnutie. Konalo sa po prvýkrát v sále kultúrneho domu, na výstavbu ktorého čakali miestni obyvatelia dlhé roky.

 

Výstavba kultúrneho domu za takmer 300-tisíc € bola v tejto mestskej časti najnákladnejšou investičnou akciou mesta v minulom roku. Z celkových 442-tisíc € preinvestovaných za uplynulý rok vo Veľkých Bieliciach boli ďalej zrekonštruované interiéry základnej školy a zakúpené technické vybavenie, vybudované chodníky a opravené schody na cintoríne, zrekonštruované šatne na futbalovom ihrisku, opravené autobusové čakárne  a obnovené podlahy v materskej škole. Popri bežnej údržbe mestskej časti sa radnica snažila splniť aj požiadavky občanov, ktoré sa týkali opílenia drevín či odstránenia najväčších nedostatkov na uliciach Víťazná a Hôrka. Mesto tiež pomohlo s čistením priestranstiev pod mostami, za ktoré je však zodpovedný správca komunikácie a rokovalo aj s majiteľmi sadov, výsledkom čoho je nahlasovanie nočných postrekov vopred a spevnenie plochy pred sadom. Obrátilo sa aj na Správu povodia Váhu, aby ako správca zabezpečila dočistenie potoka na Agátovej ulici od kostola až k poliam. Podľa odpovede túto požiadavku nemôže zatiaľ zrealizovať kvôli nedostatku finančných prostriedkov.  

 

V diskusii mali Veľkobieličania najviac pripomienok ohľadne katastrofálneho stavu povrchu štátnej cesty I/64. Ako reagoval primátor, mesto dlhodobo a permanentne žiada správcu cesty o jej rekonštrukciu, tento rok dokonca zaslalo zodpovedným aj otvorený list. Rekonštrukciu si žiada aj Víťazná ulica, ktorá je však možná až po realizácii projektu splaškovej kanalizácie, ktorý pripravuje Západoslovenská vodárenská spoločnosť. Sťažnosti občanov smerovali aj na neporiadok okolo pustáku, ktorý by mohli obmedziť častejšie kontroly hliadok mestskej polície. K pripomienkam ohľadne vysokého poplatku za hrobové miesto na cintoríne navrhol primátor zorganizovať spoločné rokovanie aj so správcom cintorína. Okrem iného občania žiadali vybudovať chodník v parku z Budovateľskej na Topoľovú ulicu popri kultúrnom dome, doplniť pri ňom odpadový kôš a stojan na bicykle a upraviť cestu pred základnou školou, vrátane spevnenia krajníc.

Môže sa Vám ešte páčiť...