Z marcového verejného stretnutia primátora s obyvateľmi Štrkovca

Obyvatelia mestskej časti Štrkovec mali v pondelok 12. marca 2012 na verejnom stretnutí s primátorom mesta Jozef Božikom  po troch mesiacoch opäť možnosť klásť vedeniu mesta otázky, upozorniť na nedostatky a spoločne diskutovať o problémoch  v meste.

Ako zdôraznil v úvode stretnutia primátor, konkrétne v mestskej časti Štrkovec bolo v minulom roku preinvestovaných a prefinancovaných v oblasti správy a údržby cez 50-tisíc eur. Z nich viac ako 26-tisíc eur bolo použitých na zjednosmernenie časti Obuvníckej ulice, opravy výtlkov, kanalizácie, na zimnú údržbu a zametanie mestských komunikácií, opravy a údržbu verejného osvetlenia a čistenie cestných vpustí. Ďalších 9 120 eur si vyžiadala údržba drevín, trávnikov a detského ihriska. Zvyšných  15-tisíc eur bola investícia do výmeny okien a vchodových dverí na materskej škole, vrátane úpravy chodníkov v jej okolí. V súvislosti s investíciami do materskej školy zdôraznila poslankyňa VMČ Štrkovec Mária Hazuchová potrebu pokračovania v rekonštrukciách a modernizácii už takmer päťdesiat ročnej budovy materskej školy, ale aj potreby rekonštrukcie areálu základnej školy. Zároveň požiadala vedenie mesta, aby sa zaoberalo možnosťou vytvorenia parkovacích miest na nevyužívaných priestoroch v areáli školy.

Ako ďalej odznelo na stretnutí, v tomto roku sa bude mesto snažiť dotiahnuť spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu päťramennej križovatky na Hrnčírikovej ulici, ktorú chce prestavať na kruhovú, čím by sa mala zvýšiť jej bezpečnosť. S bezpečnosťou na tejto križovatke súvisela aj podnet občanov, aby bolo na nej obnovené  vodorovné dopravné značenie. Pri odpočte úloh z predchádzajúceho stretnutia sa Štrkovčania dozvedeli, že mesto počas jarných mesiacov splní nielen túto požiadavku. S príchodom teplejších dní bude riešiť vybudovaním trativodov aj problém so zatekajúcou a stojacou vodou na Dukelskej a Obuvníckej ulici, ako aj opravu poškodenej časti chodníka medzi Lomonosovou a Októbrovou ulicou. Náčelník mestskej polície Jozef Piterka zdôraznil, že na podnet občanov boli sprísnené okrem iného kontroly ohľadne porušovania zákazu vjazdu na Lesnej ulici, ako aj pri schodisku na ZUŠ, kde  mládež fajčí a popíja. Problém mali Štrkovčania aj s pravidelným rušením nočného pokoja a poškodzovaním súkromného vlastníctva návštevníkmi pubu na Moyzesovej ulici. Ako dodal Piterka, mestská polícia sa venovala aj tomuto problému a za posledné obdobie nezaznamenala žiadne ďalšie sťažnosti.

V rámci diskusie sa opäť opakovali požiadavky občanov na umiestnenie retardérov na Moyzesovej ulici, ktoré však dopravný inšpektorát PZ SR nepovolil. Mesto bude preto situáciu, nielen v tejto mestskej časti, riešiť vytypovaním rizikových ulíc, na ktorých sa bude snažiť presadiť na okresnom riaditeľstva PZ SR umiestnenie statických meračov rýchlosti, ktoré budú pravidelne vyhodnocované dopravnou políciou. Občania tiež pripomienkovali dopravnú situáciu na kruhovom objazde pri Lidli, ktorá komplikuje vstup do mesta pri spustených železničných závorách. Túto situáciu  by mal podľa primátora zlepšiť odstavný pruh pre cca 70 áut, ktorého výstavba súvisí s vybudovaním Kauflandu. Mesto tiež vyjde v ústrety Štrkovčanom ohľadne  zastávky MHD na Obuvníckej ulicu a v najbližších mesiacoch ju vymení za otvorený typ zastávky, ktorý sa pôvodne nachádzal pred železničnou stanicou.

Môže sa Vám ešte páčiť...