Z marcového verejného stretnutia primátora s obyvateľmi Šimonovian

Verejné stretnutia primátora Jozefa Božika s obyvateľmi mestskej časti Šimonovany majú zvyčajne veľmi emotívny priebeh. Výnimkou nebola v pondelok 31. marca 2014 ani prvá tohtoročná diskusia Šimonovancov s vedením mesta vo vynovených priestoroch spoločenskej miestnosti nad poštou. Ústredná téma opäť súvisela s objektom bývalej materskej školy na Bezručovej ulici.

Stretnutie s viac ako päťdesiatkou miestnych začal primátor prehľadom zrealizovaných a naplánovaných investičných aktivít v meste. Doplnil aj informáciu o objeme financií použitých v Šimonovanoch v minulom roku, ktorý predstavuje 105,5-tisíc €. Táto suma zahŕňa výdavky na bežnú údržbu vo výške takmer 63-tisíc € a investície v hodnote 42,5–tisíc €, ktorými bolo rozšírenie verejného osvetlenia na Cintorínskej ulici a rekonštrukcia spoločenských priestorov na prvom poschodí budovy pošty. Primátor tiež občanom vyčíslil výšku investičných zámerov v Šimonovanoch pre tento rok, ktorá by sa mala vyšplhať na zhruba 119-tisíc €. Z nich je podľa schváleného rozpočtu 20-tisíc € určených na rekonštrukciu futbalových šatní a 99-tisíc € na ďalšiu časť rekonštrukcie priestorov pošty. Mesto na ich financovanie použije prostriedky získané z predaja dubiózneho majetku v Šimonovanoch. „Koncom minulého roka sa nám po viacerých pokusoch podarilo formou obchodnej verejnej súťaže odpredať desaťročie chátrajúci objekt bývalej škôlky na Bezručovej ulici. Tak ako bolo prisľúbené, získané prostriedky budú použité výlučne v tejto mestskej časti a pôjdu na priority, ktoré navrhol Výbor mestskej časti Šimonovany,“ zdôraznil primátor, po slovách ktorého sa k tejto téme spustila plejáda otázok, pripomienok a komentárov občanov.

Na mieste bývalej škôlky budú rodinné domy

Hoci sa konkrétne k problematike využitia a budúcnosti bývalej škôlky uskutočnilo už niekoľko stretnutí s obyvateľmi a ich výsledky boli následne zverejnené, na množstvo staronových otázok odpovedal primátor zhrnutím celej genézy situácie, od prvých rokovaní o budúcnosti objektu až po jeho súčasný stav. Ako okrem iného vysvetlil, pre nezáujem o túto nehnuteľnosť pristúpilo mesto niekoľkokrát ku zníženiu jeho kúpnej ceny. V snahe vyjsť tunajším obyvateľom v ústrety zadefinovalo podľa ich pripomienok podmienky súťaže na jej odpredaj, ktoré sa týkali ako zámeru budúceho využitia, tak i zachovania pomeru zastavanej plochy a zelene, či výšky a celkového štýlu budúcej stavby. Napokon sa našiel záujemca, spoločnosť ALEGO, s.r.o., ktorá objekt odkúpila za 125-tisíc €. Z dôvodu zlých statických posudkov nehnuteľností však musel nový majiteľ namiesto prestavby  pristúpiť k jej zbúraniu, čo ho viedlo k vypracovaniu novej štúdie plánovaného stavebného zámeru. Podľa tejto štúdie, ktorú odobril už aj VMČ Šimonovany a mali ju na stretnutí k nahliadnutiu aj občania, by na tomto mieste malo vyrásť 18 troj- a štvorizbových rodinných domov v dvojradovej zástavbe. Na margo zmien a otázok Šimonovancov prisľúb primátor zorganizovať ďalšie stretnutie s občanmi aj za prítomnosti investora, a to ešte pred podpísaním stavebného povolenia. V tejto súvislosti zazneli i požiadavky, aby bol bývalý areál škôlky predmetom striktného regulatívu v novom územnom pláne mesta, čím by bola investičná činnosť na tomto území v budúcnosti možná len v súlade s predstavami majiteľov okolitých nehnuteľností. Občanom však robia starosti aj momentálne búracie práce, pretože ťažké mechanizmy zo stavby podľa nich poškodzujú prístupové cesty. Ako reagovala prednostka MsÚ, v zmysle zákona musí dať investor po skončení prác všetko do poriadku.     

 

Občania by uprednostnili rekonštrukciu Pekárenskej ulice

Búrlivá diskusia sa rozprúdila aj ohľadne využitia financií z tohto predaja, z ktorých takmer 100-tisíc € pôjde podľa návrhu VMČ na ďalšiu časť rekonštrukcie budovy pošty. Zameraná bude najmä na úpravu prízemia, výmenu elektrických rozvodov a úpravu okolia. Predsedníčka výboru Mária Znášiková obhajovala pred občanmi zámer rozšíriť priestor vynovenej spoločenskej miestnosti vybúraním priečok, s čím však viacerí z prítomných nesúhlasia. I keď sa im nové priestory páčia, ďalšie investície do tejto budovy považujú za úplne zbytočné a mali by byť podľa nich použité radšej na rekonštrukciu Pekárenskej ulice. „Ďalšia časť rekonštrukcie priestorov pošty ako investičná akcia v Šimonovanoch je už schválená mestským zastupiteľstvom. Pokiaľ sa nám však podarí ušetriť pri obstarávaní dodávateľa prác, použijeme tieto peniaze na vypracovanie projektovej dokumentácie, aby sme do budúcna vedeli, koľko financií budeme musieť v rozpočte mesta na opravu Pekárenskej ulice zarezervovať,“ dodal primátor.

Môže sa Vám ešte páčiť...