Z marcového verejného stretnutia primátora s obyvateľmi Návojoviec

Po päťmesačnej prestávke pokračuje primátor mesta Jozef Božik v pravidelných verejných stretnutiach s obyvateľmi všetkých deviatich mestských častí. Prvé, jarné kolo otvoril v pondelok 17. marca 2014 diskusiou s občanmi v Návojovciach.

Prvé pozitívne správy pre obyvateľov najmenšej mestskej časti zazneli z úst primátora pri prehľade pripravovaných investičných akcií mesta v tomto roku. Už budúci mesiac sa v rámci projektu protipovodňových opatrení Návojoviec začne výstavba záchytného poldra s krytým odvodňovacím kanálom. Táto stavba zabezpečí regulovaný odtok povrchových vôd a uchráni od prípadných záplav desiatky domov v časti pod cintorínom. Náklady mesta na výstavbu poldra, ktorá by mala byť ukončená v júni, sa vyšplhajú na takmer 63-tisíc €. Ďalšou väčšou investíciou bude rekonštrukcia šatní na futbalovom štadióne vo výške 10-tisíc €. „Keď k tomu pripočítame nedávnu výmenu autobusovej čakárne a výdavky na bežnú údržbu mestskej časti, napr. za minulý rok presahujúce 37-tisíc €, dostaneme skutočne nemalú sumu, ktorú prefinancujeme v tomto roku v Návojovciach,“ zdôraznil primátor s tým, že finančné možnosti mesta neumožňujú naplniť všetky požiadavky občanov. Z tohto dôvodu sa zatiaľ odkladá aj vybudovanie oplotenia okolo detského ihriska pri futbalovom ihrisku, na ktoré by radnica potrebovala ďalších približne 8-tisíc €.

Prevažnú väčšinu požiadaviek Návojovčanov z predchádzajúcich stretnutí sa radnici podarilo zrealizovať. Okrem iného zabezpečila pravidelné kosenie rigolov a odvodňovacieho potoka, nové lavičky pri kostole, opravu betónového chodníka pred futbalovou tribúnou, obnovu náterov zábradlí na miestnych mostoch, či vybudovanie drenáži pred domami na Starej ceste. Vedenie mesta prisľúbilo pomoc občanom aj pri riešení nových podnetov ako je vyčistenie ústia potoka na Potočnej ulici a opravy výtlkov, ktoré budú prebiehať na území celého mesta po skončení zimnej údržby. Vzhľadom na opakujúce sa výpadky verejného osvetlenia v Návojovciach počas nepriaznivého počasia, požiada mesto majiteľov elektrických aj telekomunikačných rozvodov o kontrolu sietí. Prihliadajúc na vzdialenosť tejto mestskej časti od zberného dvora na Šípku tiež zabezpečí v spolupráci s VMČ dvakrát do roka zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu.  V tejto nadväznosti informovala prednostka MsÚ Dáša Jakubíková o pilotnom projekte, ktorý mesto spúšťa v Návojovciach začiatkom apríla. Každá domácnosť dostane bezplatne kompostér na biologicky rozložiteľný odpad. Cieľom projektu je znížiť množstvo komunálneho odpadu v zberných nádobách s perspektívou zníženia frekvencie ich vývozu. Ak bude projekt úspešný, bude sa aplikovať aj v ďalších častiach mesta.  

       

Môže sa Vám ešte páčiť...