Z marcového verejného stretnutia primátora s obyvateľmi Návojoviec

Mestská časť Návojovce je dlhodobo ohrozovaná vodou v čase jarného topenia snehu a prívalových dažďov. Práve táto problematika vyvolala v pondelok 18. marca 2013 najväčšiu diskusiu na prvom tohtoročnom stretnutí Návojovčanov s primátorom mesta Jozefom Božikom.

Jarné stretnutie v Návojovciach, na ktoré prijalo pozvanie asi dvadsaťpäť miestnych, začal primátor stručným prehľadom aktivít zrealizovaných v minulom roku v rámci celého mesta, ako aj tých, ktoré má samospráva naplánované v najbližšom období. Návojovčanom tiež vysvetlil, koľko finančných prostriedkov a na čo bolo použitých v ich mestskej časti v minulom roku. Táto suma sa vyšplhala na cca 36 500 €, z ktorých najväčšie položky predstavovali rekonštrukcia kultúrneho domu, vrátane vybudovania parkoviska pred ním, vo výške takmer 24-tisíc € a protipovodňové opatrenia vo výške 4 100 €. Zvyšné finančné prostriedky boli použité na bežnú údržbu zelene, verejného osvetlenia, ciest, chodníkov, detského ihriska a opravy vandalmi zničeného dopravného značenia.      

Z podnetov predostretých  na poslednom stretnutí sa podarilo mestu operatívne  vyhovieť občanom takmer vo všetkých prípadoch. Na detskom ihrisku pribudla požadovaná lavička, na ceste pod cintorínom bola opätovne osadená dopravná značka Zákaz vjazdu, upravený bol aj terén na Starej ceste, mestská polícia zintenzívnila v Návojovciach hliadkovanie a na podnet občanov bol tiež opravený a nanovo vydláždený chodník pri bytovke. Otvorený zatiaľ zostáva problém s nočným postrekovaním neďalekého sadu, súvisiaci s neprimeraným hlukom a rušením nočného pokoja, ktorý bude predmetom rokovania radnice s majiteľom sadu. Priebežne sa mesto snaží plniť aj úlohy, ktoré vyvstali počas októbrového Dňa v mestskej časti v Návojovce.          

V diskusii sa najviac hovorilo o možnostiach riešenia problémov s prívalovou a podzemnou vodou ako aj o prijatí opatrení, ktoré by eliminovali reálnu hrozbu povodní. Ako uviedol primátor, vďaka prácam na protipovodňových opatreniach, s ktorými sa začalo v rámci projektu v roku 2011, nedošlo v jarných mesiacom tohto, ani minulého roka k väčším škodám na majetku občanov Návojoviec. V týchto prácach chce mesto pokračovať, možnosť väčšej kontroly nad prívalovou vodou však vidí vo vybudovaní záchytného poldra. Ide o projekt s predpokladanými nákladmi 685-tisíc eur, ktorý čaká na schválenie envirofondu, a ktorý by uchránil od povodní 50 až 70 domov v časti pod cintorínom. Návojovčania  v diskusii zdôrazňovali aj problémy s vysokou  spodnou vodu, najmä v časti Zádvorie. Tie má podľa nich na svedomí nefunkčný drenážny systém, ktorý sa nachádza na súkromných pozemkoch smerom na Skačany, prenajatých Fructopu Ostratice a PD Skačany. Primátora preto požiadali, aby za účasti predsedníčky VMČ Návojovce inicioval rokovanie so starostom Skačian, zástupcami nájomcov pôdy a kompetentných úradov.  Ďalšia požiadavky súvisela s prepojením odvodnenia časti obce pod záhradkami a Zádvoria sfunkčnením priepustu popod Starú cestu, popred bytovku, napojením na Potočnú ulicu. Nakoľko sú však na kanáli pri bytovke vybudované stavby, ktoré bránia plynulému odtoku vodu, mesto postúpilo ich riešenie stavebnému úradu.   

Okrem iného Návojovčania požiadali o oplotenie detského ihriska, opravu chodníka pri autobusovej zastávke, vypílenie slivky pod záhradkami, opravu chodníka  popri hlavnej ceste  po bývalý opravárenský závod, či premiestnenie autobusovej čakárne bližšie k zastávke.

Môže sa Vám ešte páčiť...