Z marcového verejného stretnutia primátora s obyvateľmi Malých Bielic

Predstaviť plány samosprávy na najbližšie obdobie a spoločne hľadať riešenie problémov, ktoré občanov sužujú. S týmto zámerom pozval primátor mesta Jozef Božik v stredu 19. marca 2014 na jarné verejné stretnutie do Spoločenského centra obyvateľov Malých Bielic.   

Z predostretých podnetov Malobieličanov bola opäť najnaliehavejšia žiadosť na rekonštrukciu štátnej cesty I/64. Primátor na ňu reagoval ubezpečením, že nátlak na správcu po všetkých doterajších aktivitách je odhodlaný ešte pritvrdiť. V súčasných možnostiach samosprávy však nie je vyhovieť žiadosti na budovanie ďalších chodníkov na štátnej ceste, či rekultivovať spustnutý malobielický park, ktorý je majetkom poľnohospodárskeho podniku. Ten však pri ostatnom rokovaní dal prísľub, že začne konať. Pripomienky sa týkali aj divokých skládok, na čo mala prednostka MsÚ Dáša Jakubíková jediné účinné odporučenie – pri spozorovaní vyvážania okamžite volať mestskú políciu. Vo výpočte požiadaviek bolo aj umiestnenie uličných smerových tabúľ, vybudovanie parkoviska pri kaplnke, či ošetrenie drevenej konštrukcie spoločenského centra. Na žiadosť občanov sa na ihrisku namontujú ochranné sitá, aby futbalisti neničili ploty susediacich pozemkov. Taktiež budú upravené nábehy do dvorov z novovybudovaného chodníka, o využití trávnika za Spoločenským centrom musia nájsť spoločné riešenie s futbalovým klubom a presne vymedziť podmienky parkovania návštevníkov zápasov. Občania sa ďalej pýtali aj na to, čo sa dá robiť s búdou na mestskom pozemku, v ktorej sa začínajú grupovať bezdomovci. Podľa slov primátora je sanácia budovy z azbestu pre samosprávu nákladnou položkou a Malobieličania nesúhlasia s predajom pozemku, na ktorom stojí. Na stretnutí padla i otázka, kedy sa začne budovať kanalizácia. Podľa informácie primátora, Západoslovenská vodárenská spoločnosť nemá doteraz vybratého dodávateľa.

Prítomných občanov primátor už tradične informoval aj o realizovaných a plánovaných investičných akciách mesta, ako aj o pripravovanom bohatom programe spoločenských podujatí. Zdôraznil, že Malé Bielice sú dôstojnou súčasťou Partizánskeho a uviedol aj čiastku 112 706 €, ktorá bola v minulom roku v tejto mestskej časti preinvestovaná.

Pri kontrole úloh nezabudol zástupca prednostky MsÚ Štefan Hučko ani na jednu požiadavku, ktorú Malobieličania predostreli na vlaňajšom jesennom stretnutí. Samospráva intenzívne komunikuje so Slovenskou správou ciest ohľadne rekonštrukcie a údržby štátnej cesty I/64, kanály v mestskej časti boli vyčistené v rámci aktivačných prác, rozrytú poľnú cestu popri železnici dá staviteľ objektu do poriadku a kuchyňa Spoločenského centra bude dovybavená novou chladničkou.

(Tempo, upr.)

Foto: Tempo

Môže sa Vám ešte páčiť...