Z marcového pracovného výjazdu primátora do mestskej časti Veľké Bielice

Z marcového pracovného výjazdu primátora do mestskej časti Veľké Bielice 

V rámci novej iniciatívy komunikácie samosprávy s občanmi Deň v mestskej časti, sa v piatok 30. marca 2012 uskutočnil pracovný výjazd primátor mesta Jozefa Božika, miestopríslušných poslancov mestského zastupiteľstva, odborných pracovníkov mestského úradu a mestských organizácií do mestskej časti Veľké Bielice.  

Deň v mestskej časti Veľké Bielice odštartovala pracovná skupina, v ktorej nechýbali miestopríslušní poslanci mestského zastupiteľstva Erich Dvonč, Miroslav Kohút a ďalší členovia výboru mestskej časti,  pred agitačným strediskom, odkiaľ sa pešo presunula do materskej školy. Pred jej návštevou primátor opäť zdôraznil základný cieľ pracovných výjazdov do mestských častí: „Veľa vecí o nedostatkoch a problémoch sa dozvieme pri stretnutiach so spoluobčanmi, alebo sprostredkovane. Lepšie je ale raz vidieť, ako dvakrát počuť.“  S týmto zámerom  pracovná skupina absolvovala aj prehliadku materskej školy v sprievode jej riaditeľky Viery Hlavatej. Návšteva si prezrela jednotlivé triedy,  jedáleň aj školskú kotolňu. Ako zdôraznila riaditeľka, od minulého roka má materská škola plynové kúrenie, ktoré jej pomohlo zabezpečiť rovnomerné a efektívne vykurovanie interiérov.  Na budove už bola vymenená aj časť opotrebovaných okien, výmena ďalších bude zosúladená s potrebami ostatných  predškolských zariadení v meste. Ako problém sa však podľa riaditeľky ukazuje narastajúci počet detí prihlásených do materskej školy vo Veľkých Bieliciach, nakoľko sú do nej umiestňované aj deti z Malých Bielic a Návojoviec.

Z materskej školy zamierila pracovná skupina na miestny cintorín, pričom sa zastavila aj  na krátku návštevu detašovaného pracoviska ZUŠ v Partizánskom, kde si v spoločnosti učiteľa výtvarného odboru Štefana Jancu prezrela výtvarnú dielňu a učebňu divadelno-dramatického odboru. Cestou z cintorína prešla ulicou Hôrka, ktorá je viditeľne poznačená pohybom svahu, čo sa odrazilo aj na puklinách múrov okolitých domov. Pri prechode cez ulice Budovateľská a Za vodou k nábrežiu rieky Belanky  oslovili  primátora aj viacerí veľkobieličania. Pozornosť pracovnej skupiny upriamili na neporiadok v okolí niektorých domov,  pri ktorých si ich majitelia zhromažďujú drevený odpad. Poslednou zastávkou v rámci pracovného výjazdu bola základná škola, ku ktorej sa skupina presunula cez Víťaznú ulicu a areál futbalového štadióna. V rámci prehliadky školy si spolu s jej riaditeľkou Adrianou Minarovjechovou prezreli okrem iného staršie aj vynovené učebne fyziky, chémie a cudzích jazykov, školskú jedáleň aj telocvičňu. Ako povedal v závere prehliadky primátor, na budove je cítiť jej vek a vyžadovala by celkovú obnovu.  Mesto však nemá  finančné prostriedky na výstavbu nových objektov a realizáciu  náročných  opráv. Škole však môže pomôcť pri menej náročných úpravách a investíciách.

Môže sa Vám ešte páčiť...