Z marcového kontrolného dňa primátora na stavbách

Základné školy v Partizánskom môžu vďaka efektívnemu hospodáreniu mesta investovať aj do zveľaďovania a modernizácie svojich priestorov. Výnimkou nie je ani Základná škola (ZŠ) vo Veľkých Bieliciach, v ktorej sa tiež nedávno rekonštruovalo. Výsledok prác si  bol v utorok 22. marca 2016 pozrieť primátor Jozef Božik v rámci  kontrolného dňa na stavbách.

Rekonštrukčné práce v ZŠ vo Veľkých Bieliciach sa týkali dispozičných  úprav priestorov na prízemí. Tie umožnili vytvoriť v blízkosti vynovenej zborovne aj kancelárie pre riaditeľku školy, jej zástupkyňu i ekonómku školy. „Celková investícia bola približne 11,5-tisíca eur. Mohli sme si ju dovoliť vďaka tomu, že mesto Partizánske nám do školy dáva  100%-ný normatív,“ zdôraznila riaditeľka školy Eva Gvotová.

Interiérové úpravy boli v ostatných týždňoch zrealizované aj v hlavnej budove ZŠ Radovana Kaufmana. „Vymenili sme približne 500 m2 podlahovej krytiny, ktorá už nezodpovedala bezpečnostným predpisom. Súbežne sme tiež zrekonštruovali dievčenské  hygienické zariadenia na všetkých poschodiach,“ uviedla riaditeľka školy Jana Somogyiová. Všetky rekonštrukčné práce boli ukončené v polovici marca.

Stavebný ruch však neutícha v areáli ZŠ Radovana Kaufmana, kde sa buduje  multifunkčné športové centrum. Ako vysvetlil vedúci oddelenia územného  rozvoja a výstavby MsÚ Milan Kráľ, od posledného kontrolného dňa bola  urobená vzduchotechnika vo veľkej telocvični, dokončené  elektroinštalácie a pokračovali práce na rekonštrukcii starej telocvične. V týchto dňoch sa začali robiť omietky v objekte šatní.

Na zozname zastávok marcového kontrolného dňa bola ako posledná budova bývalej I. ZŠ na Námestí SNP. V centre pozornosti pracovnej skupiny boli zrekonštruované hygienické zariadenia pri telocvični. Tie budú slúžiť jednak návštevníkom telocvične, ktorí ju využívajú na voľnočasové  aktivity, no predovšetkým žiakom a zamestnancom Cirkevnej základnej  školy Jána Krstiteľa, ktorá v súčasnosti sídli na prízemí budovy.

Môže sa Vám ešte páčiť...